Od przyszłego roku tańszy transport dla chorych na nowotwory


Fot. wilnoteka.lt
Od stycznia 2021 roku pacjentom onkologicznym będzie przysługiwała 80-procentowa zniżka na przejazd komunikacją publiczną. A od sierpnia wejdą w życie poprawki do Kodeksu Pracy: wyższe odprawy, możliwość pracy zdalnej, urlop na żądanie. Takie ulgi sejm przyjął z inicjatywy organizacji zrzeszających osoby chore na raka oraz Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy.Z 80-proc. zniżką chorzy na nowotwory będą mogli kupować bilety jednorazowe i okresowe na wszystkie połączenia lokalne i dalekobieżne autobusowe, kolejowe, regularnie kursujące promy i statki pasażerskie. Jest to o tyle ważne, że chorzy muszą dotrzeć do szpitali, które są w dużych miastach kraju, a nieraz nie są w stanie prowadzić samochód. Leczenie i okres rekonwalescencji trwa długo, takie podróże są więc regularne i częste.

Obecnie na Litwie działa 6 placówek zdrowia, w których wykonywana jest chemioterapia: dwie w Wilnie, po jednej w Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu.

Na zrefundowanie kosztów dojazdu dla chorych na raka z budżetu państwa trzeba będzie przeznaczyć 3,9 mln euro.

Bilety ulgowe będą sprzedawane posiadaczom karty POLA, którą wystawia Zrzeszenie Pomocy Chorym Onkologicznie (lit. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija). Jest to karta imienna, opatrzona unikatowym numerem.

Poprawki wprowadzone do Kodeksu Pracy zapewniają osobom chorym na nowotwory możliwość pracy, ale w razie potrzeby – pierwszeństwo skorzystania z urlopu. Obecnie prawo pracy częściowo zdalnie mają kobiety w ciąży oraz te, które niedawno urodziły dziecko, karmią piersią, osoby wychowujące dziecko do 3. roku życia, samotna matka lub ojciec, wychowujący dziecko do 14. roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia. Zmiany ustawowe takie samo prawo nadają również chorym na raka.

W przypadku, kiedy osoba chora na nowotwór zostaje zwolniona z pracy, gdyż nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków służbowych ze względu na stan zdrowia, będzie jej przysługiwała wyższa odprawa. Obecnie jest to odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika, który przepracował dłużej niż rok, lub połowy miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracował krócej niż rok. Teraz będzie to kwota dwukrotnie wyższa.

Według danych Narodowego Instytutu Raka, co roku na Litwie na choroby onkologiczne zapada około 18 tys. osób.

Na podstawie: ELTA. socmin.lrv.lt