Odbyła się 11. edycja konkursu ortograficznego „Dyktando 2018”


Laureaci „Dyktanda 2018” z organizatorami i jurorami, fot. organizatorów
W czwartek, 12 kwietnia w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie już po raz jedenasty odbył się miejski konkurs ortograficzny „Dyktando 2018” dla uczniów klas 5–9. W tym roku do dyktanda przystąpiło 37 uczniów z 10 wileńskich szkół z polskim językiem nauczania.

Witając gości, dyrektor szkoły Walery Jagliński zaznaczył, że słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” można również odnieść do języka polskiego.

Wiceprezes ZPL Edward Trusewicz pogratulował uczniom i nauczycielom świetnych wyników z języka polskiego oraz powiedział, że uważa bycie tu i wspieranie młodzieży za piękny obowiązek.

Ogłoszenie wyników poprzedził występ szkolnego teatru „Szkic”, który zaprezentował spektakl „Sen nocy wrześniowej” w reżyserii Beaty Kowalewskiej.

Przewodnicząca komisji Elwira Bielawska przed podaniem wyników zaznaczyła, że mniejszą liczbę uczestników kompensował ich wysoki poziom wiedzy językowej.

Współorganizatorami zmagań z ortografią jest Koło Metodyczne Polonistów Miasta Wilna oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2018”

Klasa 5

I miejsce – Patrycja Lis; naucz. Jolanta Kuźmicka; Szkoła Lazdynai w Wilnie
II miejsce – Ignacy Edward Niewierowicz; naucz. Romuald Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Justyna Słowińska; naucz. Grażyna Berdešiūtė-Starynina, Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie

Klasa 6

I miejsce – Kamila Kulikowska; naucz. Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce – Agnieszka Rawdo; naucz. Renata Sławinskienie; Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
III miejsce – Kinga Magdalena Żybort; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 7

I miejsce – Paulina Litwinowicz; naucz. Bożena Borowska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce – Emilia Kuncewicz; naucz. Sabina Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Aneta Bralkowska; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 8

I miejsce – Justyna Mieszkuniec; naucz. Wiesława Mieszkuniec; Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie
II miejsce – Damian Piotr Chmielewski; naucz. Danuta Korkus; Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie
III miejsce – Patrycja Łuksza; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 9

I miejsce – Martina Jarmałkowicz; naucz. Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
II miejsce – Reta Samonczik; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
III miejsce – Bartosz Borowski; Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Serdecznie dziękujemy naszym wieloletnim sponsorom – Zarządowi Związku Polaków na Litwie za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców konkursu.

Szkoła im. Szymona Konarskiego
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji