Odnawianie ekspozycji muzeum w Borejkowszczyźnie


Eksponaty Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, fot. wilnoteka.lt
"Dwa kraje - wspólna kultura i historia" to projekt realizowany przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z partnerami z Oszmiańskiego Komitetu Wykonawczego (Białoruś). Projekt jest finansowany w ramach środków Unii Europejskiej na rzecz współpracy przygranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promowanie turystyki przygranicznej to główne cele projektu "Dwa kraje - wspólna kultura i historia". Planowana wartość projektu to 172 544 euro, z czego 10 000 wyasygnuje Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Obecnie trwa odnawianie ekspozycji Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (gmina Rukojnie, rejon wileński), a 27 września odbędzie się tam prezentacja trasy turystycznej „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”. Planowane jest także wdrażanie wirtualnej przygranicznej trasy turystycznej „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”.

W byłym dworku Władysława Syrokomli można obejrzeć osobiste rzeczy poety, meble, książki, z których korzystał. Na terenie dworku znajduje się Centrum Informacji Turystycznej.

Na podstawie: vrsa.lt