Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy


Mat. prom. organizatorów
W pierwszym tygodniu września Troki zapraszają wszystkich do spotkania przy cudownym obrazie Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. W kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach od 1 do 8 września będzie trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej, który co roku odwiedzają pielgrzymi i goście nie tylko z diecezji wileńskiej, lecz także z całej Litwy i zagranicy.
31 sierpnia

19.00 – Rozpoczęcie odpustu. Uroczyste Nieszpory ku czci koronacji cudownego obrazu NMP – Matki Boskiej Trockiej (1718-2018 r.).

1 września
Mario, Matko Boga i Ludzi, miej w swej opiece dzieci i młodzież
Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego I
08.00 – Piesza pielgrzymka młodzieżowa spod Ostrej Bramy do Trok.
10.00 – modlimy się o obfitość łask Bożych na czas rozpoczynającego się odpustu,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad uczniami i studentami w rozpoczynającym się roku szkolnym i akademickim,
17.00 – modlimy się za nauczycieli, wykładowców i pracowników oświaty.

Wieczór młodych pielgrzymów:
19.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej oraz mądrość w poznawaniu woli Bożej dla młodzieży na Litwie,
20.00 – agapa,
20.30 – wieczór radości, nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, do mszy porannej dnia następnego.

2 września. Główny dzień Odpustu
Mario – Patronko Litwy, wstaw się za Ojczyzną i jej dziećmi
10.00 – modlimy się za rodaków mieszkających poza granicami kraju,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej, Patronki Litwy, za Ojczyzną w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości,  
17.00 – modlimy się za Kościół na Litwie i o odrodzenie duchowe parafii,
19.00 – modlimy się o to, aby głoszona przez papieża nowina o nadziei pokładanej w Chrystusie dotarła do serca każdego obywatela w kraju.
11.15-11.55, 13.30-15.00 – Święto Kolorowych Uśmiechów.

3 września
Mario, Królowo pokoju, miej w swej opiece świat nękany niepokojem
Dzień pielgrzymowania dekanatu orańskiego
10.00 – modlimy się za kuszonych i prześladowanych chrześcijan,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad światem spragnionym pokoju.

Wieczór pielgrzymów z Grzegorzewa
17.00 – modlimy się o pokój w naszych domach i sercach,
19.00 – modlimy się za wojsko i wszystkich obrońców Ojczyzny.

4 września
Mario, Matko nadzieji, kieruj naszymi krokami również w chwilach trudnych
Dzień pielgrzymowania dekanatów święciańskiego i ignalińskiego
10.00 – modlimy się za pielgrzymów, którzy przez wieki przychodzili do świątyni w Trokach,
12.00 – modlimy się za wszystkich parafian, którzy swoim życiem i żywą wiarą dawali świadectwo miłości do Maryi.

Wieczór pielgrzymów z Wojdat i Czarnego Boru
17.00 – modlimy się za kapłanów, siostry zakonne i wszystkich, którzy przez wieki prowadzili wiernych ku Maryi,
19.00 – modlimy się za fundatorów i wszystkich dobroczyńców, którzy przez wieki dbali o świątynię Matki Bożej Trockiej.

5 września
Mario, Matko Kościoła, miej w swej opiece księży i cały Kościół
Dzień pielgrzymowania dekanatów nowowilejskiego i solecznickiego
10.00 – modlimy się za księży, którzy utracili radość swego powołania,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej za księżmi i seminarzystami.

Wieczór pielgrzymów z Rudziszek i Starych Trok
17.00 – modlimy się o radość płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa dla tych, którzy tej radości nie odkryli,
19.00 – modlimy się o powołania do duchowieństwa i życia konsekrowanego.

6 września
Mario, Gwiazdo nowej ewangelizacji, miej  w swej opiece oddalonych od Chrystusa, doprowadź do osobistego ich spotkania ze Zbawicielem 
Dzień pielgrzymowania dekanatu kalwaryjskiego
Sprawowanie Eucharystii:
10.00 – modlimy się o łaskę miłosierdzia dla tych, którzy świadomie odrzucają naukę Chrystusa,
12.00 – modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej, Gwiazdy nowej ewangelizacji, za wszystkimi głoszącymi Dobrą Nowinę.

Wieczór pielgrzymów z Landwarowa
17.00 – modlimy się za misjonarzy i kraje misyjne,
19.00 – modlimy się o łaskę nawrócenia dla oddalonych od Boga i Kościoła.

7 września
Mario, Pocieszycielko strapionych, miej w swej opiece chorych i odrzuconych
Dzień pielgrzymowania dekanatu wileńskiego II
Sprawowanie Eucharystii:
10.00 – modlimy się za samotnych i porzuconych seniorów,
12.00 – modlimy się za chorych, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia.

Wieczór pielgrzymów z Porudomina
17.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad porzuconymi dziećmi,
19.00 – modlimy się za uchodźców i ludzi wykorzystywanych.
Od godz. 20.00 – nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, do mszy porannej dnia następnego.

8 września, Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Mario, Matko Bożej miłości, miej w swej opiece narzeczonych i rodziny 
10.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej nad sierotami i dziećmi pozbawionymi miłości rodzicielskiej,
12.00 – modlimy się o opiekę Matki Bożej Miłości nad rodzinami na Litwie,
17.00 – modlimy się za narzeczonych i wszystkich, którzy przygotowują się do zawarcia związku małżeńskiego, 
19.00 – modlimy się o to, aby doświadczone podczas odpustu łaski wzmocniły nas w naszej codzienności.

8 września, godz. 19.00 – uroczyste zakończenie odpustu. Uroczysta historyczna msza św. ku czci koronacji cudownego obrazu NMP – Matki Boskiej Trockiej (1718–2018 r.) (Missa Solemnis).

Nabożeństwa w każdym dniu odpustu
Msze święte:
10.00 i 17.00 – w jęz. polskim
12.00 i 19.00 – w jęz. litewskim

Katechezy:
9.45 i 16.45 – w jęz. polskim
11.45 i 18.15 – w jęz. litewskim

Modlitwa różańcowa:
9.20 – w jęz. polskim
11.20 – w jęz. litewskim

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Codziennie w godzinach 20.00–22.00.
W nocy z 1 na 2 września – nocna adoracja
W nocy z 7 na 8 września – nocna adoracja
Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy
Troki
1 do 8 września 2018 r.

Data: 
01.09.2018 - 08:00 - 08.09.2018 - 08:00