Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy 2023


Na zdjęciu: obraz Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy, fot. Ara Nersisian
Tradycyjnie na początku września w Trokach ma miejsce Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. Co roku przybywają nań pielgrzymi i wierni nie tylko z archidiecezji wileńskiej i całej Litwy, ale też z zagranicy. Odpust rozpoczął się we czwartek, 31 sierpnia, wieczorem uroczystymi nieszporami i Adoracją Najświętszego Sakramentu w bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach. W niedzielę, 3 września, uroczystym mszom św. po litewsku i po polsku przewodniczył metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas.


Nabożeństwa w ramach odpustu w Trokach – od 1 do 8 września włącznie – będą się odbywały codziennie w językach polskim i litewskim (o godz. 10 i godz. 17 – po polsku, o godz. 12 i godz. 19 – po litewsku).

W każdym dniu rozważane jest wybrane hasło.

W piątek, 1 września, było to: Maryjo – Gwiazdo Zaranna, wstawiaj się za młodzieżą i tymi, którzy ich kształcą! Wierni modlili się o łaski Boże dla rozpoczynającego się odpustu i parafii trockiej, o łaski Boże i wstawiennictwo Maryi dla tych, którzy się uczą i tych, którzy ich wychowują, o roztropność, by potrafić zachować stworzony przez Boga świat i poznawać Stwórcę poprzez stworzenie oraz o łaski Boże dla pracowników systemu oświaty.

Wśród wybranych do rozważania haseł są również: Maryjo – Panno Wierna, miej w opiece rodziny i przygotowujących się do ślubu! (2 września), Maryjo – Królowo Pokoju, wstawiaj się za światem udręczonym wojną i trudnościami! (3 września), Maryjo – Przybytku Chwalebny, wstawiaj się za pracownikami praworządności i ochrony prawa! (4 września), Maryjo – Przybytku Ducha Świętego, wstawiaj się za kapłanami i osobami konsekrowanymi! (5 września), Maryjo – Królowo Męczenników, otaczaj opieką chorych i tych, którzy się nimi opiekują! (6 września), Maryjo – Zwierciadło Sprawiedliwości, miej w opiece polityków i działaczy społecznych! (7 września).

Hasłem uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w piątek, 8 września, będzie Maryjo – Arko Przymierza, wstawiaj się za Kościołem i wspólnotami parafialnymi!

W piątek, 8 września, mszom św. po litewsku i po polsku będzie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis.

Swoje dni pielgrzymowania będą mieli wierni z dekanatów orańskiego, wileskiego I, kalwaryjskiego, święciańskiego i ignalińskiego, nowowilejskiego i solecznickiego, wileńskiego II.  

Na poszczególne dni zaplanowane są wieczory pielgrzymów z Rudziszek i Połuknia, Porudomina, Landwarowa i Starych Trok, Wojdat, Grzegorzewa.

Podczas odpustu będą się odbywały katechezy – o godz. 9.45 i 16.45 – w języku polskim, o godz. 11.45 i 18.45 – w języku litewskim, modlitwa różańcowa – o godz. 9.20 w języku polskim i o godz. 11.20 w języku litewskim. Adoracja Najświętszego Sakramentu – codziennie w godzinach od 20 do 21. W nocy z 3 na 3 września odbyła się nocna adoracja.  

Uroczyste zakończenie odpustu w piątek, 8 września. W tym dniu o godz. 19 odprawiona zostanie msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny (po łacinie). 

Szczegółowy program odpustu można znaleźć tutaj.

W sobotę, 2 września, odbyła się młodzieżowa pielgrzymka z kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach.

Przypomnijmy, cudowny obraz Matki Bożej Trockiej był pierwszym ukoronowanym wizerunkiem Matki Chrystusa w Wielkim Księstwie Litewskim. Miało to miejsce 4 września 1718 roku, kiedy to papież Klemens XI przekazał korony. Od tej chwili Matka Boża Trocka uważana jest za patronkę Litwy.

Ufundowany przez Witolda Wielkiego kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach 3 września 2017 roku został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej. Decyzję Stolicy Apostolskiej podczas uroczystej mszy św. inaugurującej Rok 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy ogłosił metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas. Jest to ósma świątynia na Litwie nosząca ten tytuł i druga w archidiecezji wileńskiej.

Tradycja pielgrzymowania z Wilna do Trok sięga początku XVII wieku.

Na podstawie: trakubazilika.lt, inf. wł.