Odszedł wieloletni dyrektor wileńskiej „Piątki” – Wacław Henryk Baranowski


Śp. Wacław Henryk Baranowski, fot. Wilnoteka.lt
W piątek, 23 sierpnia b.r., zmarł wieloletni dyrektor Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie (Szkoły Średniej nr 5 na Antokolu) Wacław Henryk Baranowski.
Wacław Henryk Baranowski
pełnił funkcję dyrektora Szkoły Średniej nr 5 na Antokolu przez 26 lat – od 1980 r. do 2006 r.

W.H. Baranowski był też jednym z założycieli i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, które zostało powołane 11 listopada 1990 r. 

Pożegnanie z Wacławem Henrykiem Baranowskim 24 sierpnia od godziny 15.00 w sali pogrzebowej nr 1 przy kościele w Kalwarii Wileńskiej. Odprowadzenie na cmentarz w Podborzu w niedzielę, 25 sierpnia, o godz. 14.00.

Msza św. w intencji zmarłego zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu 25 sierpnia o godz. 15.30. Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu przy kościele.

Na podstawie: Inf.wł.