Ogłoszono kandydatów do tytułu „Polak Roku 2021”


Na zdjęciu: gala plebiscytu „Polak Roku 2018”, fot. Wilnoteka.lt/Ewa Przychodzka
We środę, 27 października, podane zostały do wiadomości publicznej nazwiska kandydatów do tytułu „Polak Roku 2021”. Wśród finalistów 24. edycji plebiscytu dziennika „Kurier Wileński” są m. in. przedstawiciele oświaty, samorządów, duchowieństwa, biznesu, działacze społeczni. Zwycięzcę wybiorą czytelnicy i kapituła składająca się z laureatów poprzednich edycji.

W wyborach kandydatów do finałowej dziesiątki spośród nadesłanych przez czytelników zgłoszeń bezpośrednio w redakcji „Kuriera Wileńskiego” uczestniczyli: ks. prałat Wojciech Górlicki, ks. prałat Wacław Wołodkowicz, pedagog, wileńska gawędziarka, wieloletnia prowadząca gali finałowej tego konkursu — Anna Adamowicz, były poseł na Sejm RL, były mer rejonu solecznickiego Leonard Talmont oraz ks. Józef Aszkiełowicz, część członków kapituły głosowała zdalnie. W spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

Kapituła wykonała swoje zadanie, teraz kolej na czytelników. Na wybranych kandydatów moga głosować przysyłając wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego” (ul. Birbynių 4a, LT-02121-30 Wilno) z dopiskiem „Polak Roku 2021”. Liczba nadsyłanych kuponów jest nieograniczona, nie mogą być jednak kserowane. Redakcja prosi też czytelników o podanie swoich nazwisk, wśród nadsyłających kupony rozlosowane zostaną bowiem specjalne nagrody.

Jak podaje redakcja „Kuriera Wileńskiego”, kapituła po raz kolejny planuje się zebrać w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Jej zadaniem  będzie podliczenie nadesłanych przez czytelników kuponów z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2021”. Ostateczny wybór po raz kolejny dokonany zostanie wspólnie z czytelnikami i kapitułą. 50 procent wyniku zależeć będzie od czytelników i 50 procent od kapituły. Decydujący głos należy do czytelników.

Oto finałowa dziesiątka kandydatów do tytułu „Polak Roku 2021”:

 - dr Tomasz Bożerocki, historyk;

 - Mirosław Ciunowicz, dyrektor TVP Wilno;

 - o. Marek Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie;

 - Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”;

  - Helena Juchniewicz,  dyrektorka Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie;

 - Robert Komarowski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego;

 - Marek Kubiak,  prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie;

 - Michał Rudnicki — dyrektor generalny Orlen Lietuva;

 - Regina Sokołowicz — kierownik Wydziału Opieki Społecznej i Ochrony Zdrowia w administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego;

 - Albert Wołk — starszy nauczyciel historii w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach w rejonie wileńskim.

Na podstawie: kurierwilenski.lt