Ogólnolitewski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "M.K. Ogiński. Przywróćmy czas"


Fot. wilnoteka.lt
Litewskie Centrum Kształcenia Nieformalnego Uczniów, Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyki oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnolitewskim Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży "M.K. Ogiński. Przywróćmy czas". Konkurs organizowany z okazji 250 rocznicy urodzin wybitnego działacza politycznego i społecznego, zasłużonego dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dyplomaty, pisarza i kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego. Konkurs odbędzie się w ramach ogłoszonego na Litwie Roku Michała Kleofasa Ogińskiego.
Celem konkursu jest wyrażenie za pomocą środków artystycznych własnego stosunku do przeszłości historycznej, jak również zachęcanie dzieci i młodzieży różnych narodowości do poznawania wielokulturowej przeszłości, kształtowanie świadomości historycznej oraz zachęcanie do twórczych eksperymentów.

Konkurs skierowany jest do uczniów w 3 kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat i 15-18 lat. Pierwszy etap konkursu zakończy się 15 kwietnia 2015 r. Regulamin konkursu na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie.

Organizatorzy: Litewskie Centrum Kształcenia Nieformalnego Uczniów, Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyki, Instytut Polski w Wilnie Koordynator projektu (IP): Andrzej Kierulis 

Za i więcej na stronie: lenkukultura.lt

Ogólnolitewski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "M.K. Ogiński. Przywróćmy czas"
15 kwietnia 2015 r.


Data: 
15.04.2015 (Impreza całodniowa)