Ograniczone wizyty w muzeach i galeriach


Fot. madeinvilnius.lt
Rząd, który podjął uchwałę o przedłużeniu kwarantanny na Litwie, przewidział możliwość odwiedzania muzeów i galerii oraz udziału w wycieczkach na ściśle określonych warunkach od 10 grudnia.Ministerstwo Kultury precyzuje, że muzea i galerie mogą być odwiedzane przez grupy nie większe niż 2 osoby, z wyjątkiem członków rodzin, pod warunkiem zapewnienia 10 metrów kwadratowych powierzchni muzealnej lub galerii na jednego odwiedzającego i zachowania co najmniej 2-metrowej odległości między osobami lub grupami. Również od 10 grudnia będzie można organizować wycieczki dla maksymalnie 2 osób, z wyjątkiem członków rodziny.

W okresie kwarantanny obowiązują postanowienia Uchwały Rządu z dnia 4 listopada zakazujące odwiedzania obiektów kultury, rekreacji i rozrywki oraz fizycznej obsługi odwiedzających w czasie kwarantanny, z wyłączeniem odwiedzania i obsługi bibliotek, zapewniając warunki bezpieczeństwa, higieny, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Podczas kwarantanny organizowana jest praca zdalna w instytucjach kultury, podobnie jak w innych instytucjach państwowych i miejskich, a klienci są obsługiwani zdalnie lub częściowo zdalnie, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiednie funkcje muszą być wykonywane w miejscu pracy. Zaleca się, aby sektor prywatny pracował w takiej samej formie organizacji pracy, jak sektor publiczny.

Rezolucja rządu zabrania również podczas kwarantanny komercyjnych i niekomercyjnych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, uroczystości, targów, festiwali lub innych zorganizowanych zgromadzeń ludzi w miejscu publicznym przez określony czas. Jednak organizowanie koncertów lub przedstawień bez widzów poprzez nagrania lub transmisje na żywo nie jest zabronione.

Kwarantanna na terytorium Litwy została przedłużona do 17 grudnia, do godz. 24.

Na podstawie: ELTA, madeinvilnius.lt