Optymizacja sieci uczelni wyższych - rząd proponuje zmiany


Fot. Wilnoteka.lt
Rząd Litwy postnowił spowolnić optymizację sieci uczelni wyższych i wnieść korektę do wcześniej proponowanych zmian.

Litewski Uniwersytet Sportu nie zostnie połączony z Litewskim Uniwersytetem Nauk Zdrowia. Od tego pomysłu odstąpiono jeszcze w lipcu. Na zmianę decyzji wpłynęły w dużej mierze prostesty procowników LUS, których zdania nie uwzględniono przy przygotowaniu projektu połączenia uczelni.

Przesunięty zastał termin połączenia Uniwersytetu Technologicznego im. Giedymina w Wilnie oraz Uniwersytetu im. Michała Romera. Uczelnie nie zdążyły przygotować nowego statutu i opracować warunków reorganizacji.  W ciągu najbliższego miesiąca uniwersytety powinny podać do wiadomości datę, kiedy nastąpi reorganizacja.

Zgodnie z wcześniejszymi planami Uniwersytet Szawelski ma stać się częścią Uniwersytetu Wileńskiego. Jednak termin reorganizacji również przesunięto na przyszły rok.

Plan reformy zakłada reorganizację finansowania - stworzenie warunków do nieodpłatnych studiów licencjackich. Planuje się również utworzenie systemu oceny jakości studiów. Proponuje się dokonywanie oceny nie procesu studiów, a ich wyniku. Jakość studiów poprawiana będzie również poprzez podnoszenie wynagrodzeń dla wykładowców.

Na podstawie: BNS