Orły nie wchodzą po schodach


Fot. Wilnoteka.lt
W szkołach na Litwie trwają wakacje, ale nie wszyscy nauczyciele są na urlopach. Pedagodzy wykorzystują czas wolny, aby zdobywać nowe kwalifikacje. Biorą udział w warsztatach przygotowanych z inicjatywy Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona". Projekt wsparty przez stowarzyszenie "Pomoc Polakom na Wschodzie" i senat RP ma wyposażyć nauczycieli ze szkół polskich w narzędzia do pracy z uczniem zdolnym.
"Orły nie wchodzą po schodach". Latają wysoko i nie zawsze widomo, jak mobilizować je do wzbijania się jeszcze wyżej. "Orły" w tej przenośni symbolizują zdolnych uczniów, których wiedza i umiejętności są czasami poza zasięgiem pedagogów. Bywa, że nauczyciele nie wiedzą, w jaki sposób kierować nauką swoich podopiecznych, aby wydobyć z nich to, co mają w sobie najlepszego. A okazuje się, że każda umiejętność, nawet pozaintelektualna, może być mocną stroną ucznia - jeden może być obowiązkowym dyżurnym, drugi empatycznym przyjacielem, a jeszcze inny doskonałym sportowcem. Wszystkie te umiejętności nauczyciele powinni odkrywać zawczasu, aby stymulować uczniów do rozwoju.

Szkoła polska na Litwie boryka się z pewnymi problemami, ale szkoleniowcy z Polski dostrzegają w nauczycielach ogromny potencjał i chęć samodoskonalenia. Jak zapewniają wykładowcy, pedagodzy są chętni do pracy i otwarci na nowe pomysły. Mają też świadomość zachodzących w świecie zmian społecznych i rewolucji technologicznej. W obliczu zmieniającej się rzeczywistości dokładają wielu starań, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania uczniów.

Organizatorzy szkolenia mają nadzieję, że zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów uzdolnionych będzie właściwym kierunkiem rozwoju polskiej szkoły na Litwie. Na inauguracji cyklu szkoleń Mikołaj Falkowski, prezes stowarzyszenia "Pomoc Polakom na Wschodzie" zauważył, że pedagodzy, dzięki swojej codziennej pracy, rzucają wyzwanie tym, którzy sądzą, że człowieka nie można uczyć, a można jedynie skłonić go do myślenia. Nauczyciele udowadniają, że edukacja młodych ludzi jest nie tylko możliwa, ale również konieczna.

Pomysł organizacji cyklu szkoleń jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli szkół polskich na Litwie. Dwa lata temu, kiedy organizowano pierwsze warsztaty, na zaproszenie odpowiedziało aż 60 uczestników. Inicjatorzy zrozumieli wtedy, że nauczyciele polscy na Litwie mają ogromną chęć i potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Szkoleniowcy, wyjeżdżając z Wilna do Warszawy, podkreślali, że warsztaty były bardzo udane. Co ważne, nawet sami wykładowcy nauczyli się czegoś od nauczycieli z Litwy, zdobyli doświadczenia, które wykorzystają w przyszłości.


Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Ara Nersisan