Ośrodek rzemiosł w dworze Houwaltów


Dwór Houwaltów w Mejszagole, fot. wilnoteka.lt
Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego w drodze konkursu uzyskała wsparcie finansowe z litewskiego programu rozwoju wsi na projekt „Powołanie ośrodka rzemiosł w byłym dworze Houwaltów w Mejszagole”.
Wstępna wartość projektu to 930 tysięcy litów. Samorząd będzie musiał pokryć 10 procent kosztów z własnych funduszy, co wyniesie około 90 tys. litów.

Przewiduje się, że w odnowionym dworku, w powołanym tam ośrodku, będą się odbywały szkolenia, seminaria, wystawy, konferencje, będą organizowane zabawy na zapusty czy świętego Jana i inne imprezy folklorystyczne. Powołanie ośrodka przyczyni się do zachowania dziedzictwa historycznego i tradycyjnych rzemiosł, między innymi wycinania, wyplatania, tworzenia wyrobów ceramicznych.

Klasycystyczny pałac w Mejszagole budowano w latach 1806-1812 według projektu wileńskiego architekta Michała Szulca (autora trzech figur świętych na wileńskiej katedrze). Pałac wzniósł podstoli zawilejski Onufry Houwalt. Budowa nie została wykończona w związku z dramatyczną samobójczą śmiercią architekta Michała Szulca i wojnami napoleońskimi. Ostateczny kształt pałac zyskał dopiero w końcu XIX wieku. Niefortunnym przeróbkom uległ także podczas odbudowy po drugiej wojnie światowej. Budynek otacza nieduży park o powierzchni dwóch hektarów i staw. Od 1986 roku park jest chroniony jako pomnik przyrody.

Na podstawie: vilniaus-r.lt, radzima.org