Ostatni etapie przed otwarciem Via Baltica od Warszawy do Kowna


Fot. www.gov.pl
Jesteśmy na ostatnim etapie przed otwarciem Via Baltica od Warszawy do Kowna; po stronie polskiej w najbliższych miesiącach oddamy do ruchu dwa z trzech brakujących odcinków S61 - zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który spotkał się w środę, 31 maja, ze swoim litewskim odpowiednikiem Juliusem Skačkauskasem.

Rafał W
eber spotkał się w środę z wiceministrem transportu i komunikacji Litwy Juliusem Skačkauskasem na polsko-litewskim pograniczu, przy okazji posiedzenia grupy roboczej ds. drogowych połączeń transgranicznych.

Podczas spotkania poruszono przede wszystkim kwestie poprawy infrastruktury lokalnych połączeń drogowych między Polską a Litwą, stanu budowy międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą - Via Baltica oraz planów przebudowy drogi krajowej nr 16 od Augustowa do granicy litewskiej.

Zgodnie z komunikatem resortu wiceminister Weber przedstawił informacje o stanie prac po stronie polskiej. "Wspólnie wspieramy rozwój przygranicznej infrastruktury i transgranicznych połączeń transportowych. Tworzymy dobrosąsiedzkie relacje naszych państw, o tak bogatej wspólnej historii. Efekty już widać. Po stronie polskiej priorytetem jest połączenie Sankury – Burbiszki. Dzięki wsparciu rządowemu oraz zaangażowaniu samorządów większość tego odcinka zostanie ukończona w tym roku" – zaznaczył, cytowany w komunikacie, wiceszef resortu infrastruktury.

W trakcie spotkania omówiono plany dokończenia trasy Via Baltica po stronie polskiej i litewskiej oraz wzmocnienia połączenia Augustów – Olita (po stronie polskiej jest to droga krajowa nr 16).

"Jesteśmy na ostatnim etapie przed otwarciem całej trasy Via Baltica od Warszawy do Kowna. Po stronie polskiej w najbliższych miesiącach oddamy do ruchu dwa z trzech brakujących jeszcze odcinków drogi ekspresowej S61. Pozostanie nam tylko końcowy odcinek obwodnicy Łomży. Planujemy zapewnić przejezdność na tym odcinku do połowy przyszłego roku" – poinformował Weber.

Przedstawiciele resortów ds. transportu wizytowali razem budowę litewskiego odcinka Via Baltica.

Szlak transportowy Via Baltica biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi a pozostałą częścią Unii Europejskiej. Po polskiej stronie szlak tworzą odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Trasa Via Baltica w Polsce łączy się z innym kluczowym europejskim szlakiem, Via Carpatią.

Na podstawie: PAP