Ostatnie dni ankiety statystycznej


fot. EFHR
Pozostaje już tylko kilka dni do zakończenia przedłużonego ankietowania statystycznego dot. narodowości, języków i wyznania, prowadzonego przez Departament Statystyki RL. Z danych Departamentu Statystyki wynika, że dotąd internetową ankietę wypełniło nieco ponad 50 tys. mieszkańców. Pozostałe dni dają zatem ostatnią szansę na aktywną promocję udziału w ankietowaniu, by dotrzeć do mieszkańców, którzy jeszcze tego nie dokonali.

Prowadzona przez Departament statystyki internetowa ankieta statystyczna zawiera zaledwie 4 pytania, które mają na celu zebranie danych o narodowości mieszkańców, ich języku ojczystym, innych używanych językach oraz o wyznawanej wierze bądź przynależności do grupy religijnej. Zebrane podczas tego ankietowania dane zostaną włączone do podstawowego spisu ludności i będą posłużą wyłącznie w celach statystycznych, nie trafią do rejestrów państwowych. Oznacza to, że deklaracja narodowości w ankiecie nie zostanie w żaden sposób wpisana do danych osobistych mieszkańca w rejestrach państwowych.

Przypominamy, że spis ludności w tym roku odbywa się po raz pierwszy w sposób zautomatyzowany. Niektóre pobierane z rejestrów państwowych dane, takie jak narodowość mieszkańców, nie są kompletne, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają wpis o narodowości w państwowych bazach danych. Spis ludności może zatem wykazać mniejszy niż dotąd procent mieszkańców należących do mniejszości narodowych, to z kolei może wpływać na konkretne decyzje polityczne w stosunku do mniejszości, w tym do Polaków na Litwie. Zmianie może ulec system szkolnictwa, dofinansowanie projektów mniejszości narodowych i inne ważne kwestie działalności grup etnokulturowych na Litwie. Ankieta internetowa służy zatem pobraniu informacji o narodowości mieszkańców, by dane statystyczne były możliwie najbardziej dokładne. Wystarczy poświęcić zaledwie 2 minuty, by wypełnić ankietę i sprawić, że spis ludności 2021 będzie bardziej dokładny, a mniejszości narodowe nie doświadczą negatywnych zmian politycznych.

Zachęcamy zatem nie tylko do wzięcia udziału w ankietowaniu, ale też o dotarcie z tym apelem do jak największej liczby mieszkańców, szczególnie należących do mniejszości narodowych. Pomóżmy wypełnić ankietę członkom rodziny, szczególnie osobom starszym, samotnym, ale też zachęcajmy przyjaciół, kolegów w pracy, sąsiadów i znajomych. Sugerujemy też zastosowanie takich opcji informacyjnych jak post na Facebooku, wydarzenie na Facebooku, podzielenie się apelem w zamkniętych grupach w sieciach społecznościowych, natomiast opcją w wersji analogicznej może być nawet kartka z ogłoszeniem na klatce schodowej w Państwa domu.

Zachęcam też do zapoznania się z dokładną informacją w artykule.

Więcej informacji o ankiecie można uzyskać dzwoniąc do Departamentu Statystyki pod numerem: (8 5) 236 4968, (8 5) 236 4637, (8 5) 236 4976, (8 5) 236 4898, (8 5) 236 4921.

Informacji, pomocy i konsultacji w sprawie spisu ludności, wpisu o narodowości i ankiecie statystycznej udziela też Europejska Fundacja Praw Człowieka, tel. +(370) 691 50 822, e-mail: info@efhr.eu Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji