Oświadczenie w sprawie Szkoły im. J. Lelewela


Prace remontowe w budynku przy ul. Minties 3, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Rada Szkoły oraz Rada Pedagogiczna Szkoły im. Joachima Lelewela wydały oświadczenie w sprawie sytuacji, w jakiej znalazła się szkoła w przeddzień nowego roku szkolnego. Decyzją Rady Stołecznego Samorządu, Szkoła im. J. Lelewela miała się przenieść z Antokola na Żyrmuny, do budynku filii im. A. Wiwulskiego. Władze samorządowe obiecały, że uczniowie przeniosą się do całkowicie wyremontowanego budynku, niestety, remont nie zakończył się w obiecanym terminie, czyli do 26 sierpnia. Poniżej zamieszczamy oświadczenie Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej.
Oświadczenie

Niniejszym się oświadcza, że na mocy decyzji Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej Szkoły im. Joachima Lelewela, proces nauczania rozpocznie się 1 września w gmachu przy ulicy Antokolska 33 i będzie kontynuowany, dopóki trwa remont placówki edukacyjnej przy ulicy Minties 3.

Uwzględniając taką sytuację, czasowo proces edukacyjny (klas 3-4) będzie się odbywał w drugą zmianę.

Nauka w nowym budynku przy ulicy Minties 3 rozpocznie się dopiero po ukończeniu wewnętrznych prac budowlanych.

To będzie odnowiona od podstaw szkoła, kontynuująca tradycje słynnej, historycznej Piątki, o profilu inżynieryjnym, w której będą pobierali naukę uczniowie od klasy 0 do 12.

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji

Komentarze

#1 tak myślę, że wizyta ministra

tak myślę, że wizyta ministra Dziedziczaka i jej efekty to będzie test dla rządzącej w Polsce prawicy. jak dotąd obiecuje "dobrą zmianę" i deklaruje budowanie wspólnoty narodu polskiego w świecie.
teraz przejdzie egzamin praktyczny w nietypowym starciu - z sojusznikiem, sąsiadem, partnerem strategicznym i jak by tam jeszcze nie nazwać Litwy.
mam nadzieję, że egzamin przejdzie pomyślnie, a jak to się mówi pacjent - wilnianie - przeżyje.

#2 Ciekawe czy nowy rząd Polski

Ciekawe czy nowy rząd Polski znajdzie sposób na wstrzymanie ciągłego procesu uszczuplania i rugowania szkolnictwa polskiego na Litwie

#3 Całą skandaliczną sprawą

Całą skandaliczną sprawą zainteresował się polski MSZ a ambasador ostro pouczył Simasiusa, bo to co on wyprawia to skandal i łamanie prawa międzynarodoweg o, choćby Konwencji Rady Europy i co najważniejsze Traktatu polsko-litewski ego. Ambasador RP powiedział mocno i wprost merowi: "polepszanie sytuacji większości kosztem uszczuplania praw i stanu posiadania mniejszości narodowej jest sprzeczne z zasadami i prawem międzynarodowym " . Zanosi się na skandal międzynarodowy i ostrą reakcję Polski. I bardzo dobrze, bo nie będzie zgody na niszczenie polskich szkół. O polskich szkołach zadecydują Polacy a nie nacjonal-liberałowie litewscy. Będzie dobrze i szkoła na Antokolu będzie obroniona bo tego chcą rodzice, ZPL, Ambasador, AWPL-ZChR i Macierz Szkolna. Trzeba tylko okazać zdecydowanie, odwagę i jedność.

#4 to jakiś absurd, dyrektor

to jakiś absurd, dyrektor chce dobrowolnie poddać się szantażowi mera i oddać budynek na Antokolu i pozbawić dzielnicę ostatniej polskiej szkoły?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.