Oświata polska – tematem spotkania z premier Litwy


Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej” / Fot. zpl.lt
Problemy oświaty polskiej na Litwie były tematem spotkania w piątek, 5 marca, premier Ingridy Šimonytė z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. „Było to robocze spotkanie, podczas którego nie padły żadne obietnice” – poinformował Wilnotekę prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.
„Taka rozmowa była potrzebna, gdyż zmielił się rząd kraju, mamy nowego ministra oświaty. Chcieliśmy przedstawić nowej władzy potrzeby szkół z polskim językiem nauczania” – powiedział Józef Kwiatkowski i zaznaczył, że „pani premier wyraziła zrozumienie dla naszych postulatów, ale nie padły żadne obietnice”.

Jak wskazuje się w komunikacie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, „spotkanie miało charakter roboczy i konstruktywny, przybliżono stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano palące problemy wymagające pilnego rozwiązania”.

Podczas spotkania poruszono kwestię obowiązkowego egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze i ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego; wskazano na obniżające się wyniki po 2013 roku, które mają bezpośredni wpływ na podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo.

W rozmowie z premier zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego; wydawanie podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych, pomocy metodycznych w języku ojczystym i przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie wskazali na potrzebę przygotowania kadry nauczycielskiej w języku ojczystym, w szczególności nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych i spełniania wymogów dotyczących kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

Podczas spotkania zaznaczono potrzebę wykonania harmonogramu Deklaracji Oświaty Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Litewskiej i Litewskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej między Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy i Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier zaznaczyła, że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy. Poruszone podczas spotkania problemy wraz z propozycjami ich rozwiązań zostały obszernie przedstawione w piśmie złożonym na ręce premier.

W spotkaniu z premier Ingridą Šimonytė uczestniczyli: Józef Kwiatkowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Danuta Korkus, ekspert, polonistka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, autorka podręczników do języka ojczystego, Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia, członek powołanej przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy Komisji ds. oświaty mniejszości narodowych.

Na podstawie: inf. wł.