Otulmy myślami tych, których już z nami nie ma...


Fot. organizatorów
Jest taki jeden dzień w roku, kiedy udajemy się na cmentarz, zapalamy znicz, kładziemy wieniec – jako symbol, że pamiętamy o tych, co już od nas odeszli na zawsze. Pamięć o zmarłych jednoczy ludzi różnych pokoleń i przekonań, łączy przeszłość z teraźniejszością. Pamięć daje nieśmiertelność, bo istniejemy póki ktoś o nas pamięta...
23-24 października, w piękne, słoneczne przedpołudnie uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach wyruszyli na cmentarz Bernardyński w Wilnie oraz cmentarz wileńskiej Kalwarii. Z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy i spokoju, oczyścili groby i alejki z jesiennych liści, usunęli wypalone znicze. Akcja sprzątania grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także okazją do zadumy nad własnym życiem. Dlatego też przedstawiciele klas początkowych wyruszyli na Cmentarz w Rzeszy, by oddać cześć spoczywającym na tym cmentarzu Nauczycielom i byłemu Dyrektorowi szkoły w Awiżeniach. Warto zaznaczyć, iż na grobach złożono wiązanki własnego wykonania, ktόre tworzyli uczniowie klas początkowych, a owocem tej nietradycyjnej lekcji nauczania były niezwykle piękne prace.

Dzięki takim akcjom młodzież poznaje historię regionu i uczy się szacunku dla tradycji, bo przecież od małego dziecka chodzimy z dziadkami sprzątać groby naszych rodzin. Opieka nad grobami to takie odświeżanie pamięci o zmarłych, jest to coś, co możemy dać zmarłym od siebie.

Koniec października powszechnie kojarzymy ze zbliżającymi się Zaduszkami, z obowiązkiem oddania należytej czci tym, którzy odeszli na zawsze. Raz do roku, nim zajarzą się tysiące świec i zniczy, wokół dużych nekropolii i małych wiejskich cmentarzy, będzie trwał wielki ruch, gorączka sprzątania i upiększania miejsc wiecznego spoczynku. W ostatnich latach tradycja porządkowania grobów znacznie przybrała na sile. Dbając o groby swych bliskich, wiele osób udziela się społecznie, by na terenie cmentarnym nie pozostało opuszczonych mogił, o stan cmentarzy dbają też uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach. Któż bowiem ma zatroszczyć się o naszą zbiorową pamięć, jeżeli nie zrobimy tego my sami. W chwili refleksji i zadumy w dniach 1 oraz 2 listopada chociaż przez moment skierujmy spojrzenie w stronę naszej historii, otulmy myślami tych, których już z nami nie ma, zapalmy znicz na opuszczonej mogile...


Edyta Romanowska-Čepėnienė
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji