Otwarto ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach


Ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach, fot. vilniaus-r.lt
W Bujwidzach na Wileńszczyźnie otwarto nowoczesny ośrodek wspólnotowy, który powstał po odnowieniu byłego internatu szkolnego. W piętrowym budynku urządzono dwa pokoje gościnne, dwa pomieszczenia przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych, nowoczesną bibliotekę z czytelnią oraz dużą salę, w której będą się odbywały różne uroczystości i imprezy wspólnotowe. Ośrodek, którego otwarcie nastąpiło 21 listopada, jest także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt odnowienia byłego internatu szkolnego w Bujwidzach opiewał na ponad 1 milion 300 tysięcy litów, z czego środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stanowiły około 870 tysięcy, natomiast wsparcie z budżetu państwa wyniosło prawie 77 tysięcy litów. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na realizację projektu kolejne 300 tysięcy litów.

Budowę ośrodka wspólnotowego w Bujwidzach rozpoczęto w lutym bieżącego roku i dzięki szybkiemu tempu prac budowlanych zakończono już w sierpniu. Podczas uroczystości otwarcia nowego ośrodka mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wyraziła zadowolenie, że powstał on dzięki aktywnemu zaangażowaniu mieszkańców Bujwidz, przede wszystkim starosty miejscowości, Mariana Naruńca.

Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz Wacław Wołodkowicz, zaś symboliczną wstęgę do ośrodka wspólnotowego przecięli poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski i mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Na uroczystości otwarcia obecni byli między innymi: prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz i wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski wraz z radnymi Teresą Dziemieszko, Stanisławem Adamajtisem i Zygmuntem Żdanowiczem. 

Ośrodek wspólnotowy będzie placówką, w której ma się toczyć życie społeczności bujwidzkiej. Mieszkańcy Bujwidz będą mogli brać udział w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i realizować różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Stworzona w ramach projektu infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej lokalnych mieszkańców, co poprawi dostępność i jakość usług społeczno-kulturalnych w tej podwileńskiej miejscowości.