Pamięci ojców i dziadków – uroczystość w Podbrzeziu


Fot. wilnoteka.lt
28 lipca 2018 r. to dzień spotkania patriotyczno-religijnego w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu. Rozpocznie się mszą świętą o godz. 13.00, po której na cmentarzu nastąpi poświęcenie krzyża i tablicy upamiętniającej mieszkańców parafii Podbrzezie zesłanych w śniegi Syberii, stepy Kazachstanu, więzionych w łagrach i kopalniach Donbasu.Boże, wierzyli w Ciebie w każdym dniu cierpienia, obdarz ich łaską wiecznego zbawienia.

Obecny rok 2018 jest rokiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Kraje nasze na przełomie wieków łączą się i wspólnie troszczą o tradycję, kulturę, wiarę i życie rodzinne.

Serca podzieliła historia i polityka, lecz rozum nie pozwala zapomnieć o więzach krwi, o naszych przodkach, których dotknęły bolesne losy.

Będzie to jeden z wielu dni, gdy pochylimy głowy i w zadumie przywołamy przeszłość.

Niech nasza zaduma będzie jednocześnie modlitwą o prawdziwą i niepodległą przyszłość. 

Niech to miejsce na cmentarzu stanie się ogniwem łączącym nas, potomków zesłańców, z ziemią, z której oni się wywodzili.

Bądźmy więc razem na spotkaniu w salach parafialnych. Poznajmy się wzajemnie. Podziękujmy jeszcze raz inicjatorom, sponsorom, wykonawcom technicznym i osobom wspierającym oprawę tego dnia.

Pamięci ojców i dziadków – uroczystość w Podbrzeziu
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu
28 lipca 2018 r., godz. 13.00

Data: 
28.07.2018 - 13:00