Pangaz zaprojektuje południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa


Fot. alvora.lt
Wstrzymany w 2016 roku projekt gazociągu łączącego Polskę i Litwę nabiera przyspieszenia. Spółka Gaz-System zawarła umowę z Górniczym Biurem Projektów Pangaz na opracowanie dokumentacji projektowej dla południowego odcinka gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z terminem zakończenia w II połowie 2019 roku.


„Wykonawca zaprojektuje gazociąg i zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń, decyzji i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej inwestorowi w II połowie 2019 r. Spółka będzie również sprawować nadzór autorski nad realizacją prac budowlano-montażowych” – czytamy w komunikacie spółki Gaz-System.

We wrześniu 2016 roku Polska ogłosiła, że z powodu wymogów dotyczących ochrony środowiska zamierza zmienić przebieg gazociągu o 150 km. Postanowiono budować go do stacji kompresorów w Hołowczycach, a nie jak pierwotnie planowano – do Rembelszczyzny. Nowa trasa przebiega znacznie bliżej granicy z Litwą.

W związku ze zmianami po stronie polskiej litewska spółka dostaw gazu Amber Grid w październiku 2016 roku wstrzymała przetargi dotyczące projektu. W tym roku przetargi powinny zostać wznowione, ale jak twierdzi przedstawiciel spółki Amber Grid Mindaugas Linkaitis, na razie strona litewska czeka na postęp w działaniach polskich partnerów.

Południowy odcinek gazociągu po stronie polskiej będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm. Zlokalizowany ma być na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Trasa przechodzi przez obszar 7 powiatów i tereny 18 gmin.

Na Litwie długość gazociągu będzie wynosiła 177 kilometrów. Według wcześniejszych obliczeń ogólna wartość projektu to 558 mln euro, a inwestycję po stronie litewskiej szacuje się na 136 mln euro.

„Powstanie gazociągu pozytywnie wpłynie na szanse rozwoju gospodarczego regionu, wzrost jego konkurencyjności i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Nowa infrastruktura przesyłowa umożliwi odbiór paliwa gazowego przez odbiorców indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych, co może zainicjować w tym rejonie lokalizację ośrodków produkcyjnych różnych branż i stworzenie nowych miejsc pracy” – napisano w komunikacie.

Gaz-System podkreśla, że realizacja inwestycji umożliwi rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawę parametrów technicznych sieci w skali całego kraju, a także podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji oraz promocję wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Oddanie całego gazociągu do eksploatacji planowane jest na 2022 rok.

Na podstawie: BNS, wysokienapiecie.pl