Państwa bałtyckie i Polska podpisały umowę w sprawie synchronizacji


Fot.Litgrid
Instytucje Litwy, Łotwy, Estonii i Polski podpisały umowę o współpracy w zakresie synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną. Swoje systemy elektroenergetyczne planują zsynchronizować z Europą kontynentalną do 2025 roku. W ten sposób państwa bałtyckie uniezależnią elektroenergetykę od Rosji.
Litewska Państwowa Komisja ds. Kontroli Cen i Energetyki podpisanie umowy o współpracy w zakresie synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną. Umowa jest ważnym krokiem w kierunku utrwalenia skoordynowanej postawy i zatwierdzenia zaangażowania stron w realizację projektu. Zapewni ona kompetentne dostosowanie krajowych projektów, w tym też podjęcie decyzji w sprawie podziału kosztów pomiędzy państwami.

W marcu Komisja Europejska przyznała finansowanie na realizację pierwszego etapu synchronizacji. 323 mln euro przyznano trzem państwom bałtyckim z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). 125 mln euro z tej kwoty zostało przeznaczonych dla litewskiego systemu elektroenergetycznego. Litwa, Łotwa i Estonia swoje systemy elektroenergetyczne planują zsynchronizować z Europą kontynentalną do 2025 roku.

Obecnie systemy elektroenergetyczne państw bałtyckich nadal są połączone z systemem BREL obejmującym także Rosję i Białoruś. A w systemie BREL wykorzystuje się inne częstotliwości niż w unijnym systemie elektroenergetycznym. W praktyce oznacza to, że Litwa, Łotwa i Estonia w energetyce są nadal zintegrowane z Rosją.

Przewiduje się, że synchronizacja z Europą kontynentalną będzie miała miejsce dzięki już istniejącemu połączeniu między Litwą a Polską LitPol Link i poprzez nowy kabel morski między krajami. Zaplanowano już, że powstanie 9 kompensatorów synchronicznych – w każdym kraju po trzy.

Na podstawie: bns.lt, ec.europa.eu