Państwa bałtyckie i Polska wnioskują o dofinansowanie Harmony Link


Fot. epsog.lt
Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu państw bałtyckich z kontynentalnym z użyciem połączenia Harmony Link. Łącznie wnioskują o 1,2 mld euro. Drugi etap synchronizacji obejmuje m.in. budowę podmorskiego połączenia między Polską a Litwą.
 
 

Operatorzy systemów przesyłowych państw bałtyckich i Polski złożyli we wtorek, 26 maja, wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków mechanizmu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF). Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Polska), Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia) wnioskują o wsparcie realizacji tzw. drugiego etapu synchronizacji.
 
Cztery państwa aplikowały o łącznie 1,2 mld euro, z czego Litwa o 462 mln euro, Łotwa – 100 mln euro, Estonia – 111 ml euro, a Polska – 521 mln euro. Środki z Unii Europejskiej są niezbędne do synchronizacji państw bałtyckich.
 
Drugi etap synchronizacji obejmuje m.in. budowę podmorskiego połączenia między Polską a Litwą. Pozyskane środki mają być przeznaczone także na urządzenia synchroniczne, rozbudowę infrastruktury, systemy informatyczne, które pozwolą na połączenie państw bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej.
 
W 2018 roku Litwa Łotwa i Estonia w ramach złożonego wspólnie wniosku otrzymały z CEF 323 mln euro na rozbudowę sieci przesyłowych. W 2019 roku PSE i Litgrid otrzymały z tego instrumentu 10 mln euro dofinansowania dla działań realizowanych w ramach fazy przygotowawczej projektu Harmony Link. 
 
Na podstawie: pse.pl, litgrid.eu