Papież apeluje o skuteczne inicjatywy, by zakończyć wojnę na Ukrainie


Papież Franciszek / Fot. BNS
Papież Franciszek zaapelował w niedzielę, 25 września, o skuteczne inicjatywy, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Potrzebna jest wola przywódców państw – dodał na zakończenie mszy w Materze na południu Włoch, odprawionej z okazji krajowego Kongresu Eucharystycznego.


Przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek powiedział: „Niech Maryja, Królowa Pokoju pocieszy umęczony naród ukraiński i wyjedna dla przywódców państw siłę woli do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą do zakończenia wojny”. Jego słowa wierni nagrodzili oklaskami.

Franciszek mówił też o konflikcie wewnętrznym w Birmie, gdzie siły reżimu ostrzelały szkołę w prowincji Sikong. Zginęło tam jedenaścioro dzieci.

„Od ponad dwóch lat ten szlachetny kraj jest dręczony przez ciężkie starcia zbrojne i przemoc, które spowodowały wiele ofiar i pozbawiły ludzi dachu nad głową. W tym tygodniu doszło do mnie pełne bólu wołanie z powodu śmierci dzieci w zbombardowanej szkole” – oświadczył papież. Dodał, że obecnie bombardowanie szkół stało się na świecie zwyczajem.

„Niech wołanie tych dzieci nie pozostanie niewysłuchane. Takie tragedie nie mogą mieć miejsca” – dodał.

Franciszek nawiązał do obchodzonego w niedzielę przez Kościół Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

„Ponówmy wysiłek na rzecz budowania przyszłości według Bożego planu: przyszłości, w której każda osoba znajduje swoje miejsce i jest szanowana; a migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi mogliby żyć w pokoju i z godnością” – apelował.

Papież wskazał: „Królestwo Boże realizuje się z nimi, bez wykluczonych. To także dzięki tym braciom i siostrom wspólnoty mogą wzrastać na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej i duchowej, zaś dzielenie się różnymi tradycjami ubogaca Lud Boży. Zaangażujmy się wszyscy w budowanie bardziej zintegrowanej i braterskiej przyszłości”.

Franciszek zaznaczył, że „migrantów należy przyjmować, towarzyszyć im, promować i integrować”.

Na podstawie: PAP