Papież do COP 28: porzućmy wojny i dewastację środowiska


Na zdjęciu: Pietro Parolin, fot. vaticannews.va
„Porzućmy podziały i połączmy siły! I, z Bożą pomocą, wyjdźmy z nocy wojen i dewastacji środowiska, aby przekształcić wspólną przyszłość w jutrzenkę światła” – zaapelował Ojciec Święty do uczestników odbywającego się w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich szczytu klimatycznego COP 28. Papieskie przesłanie 2 grudnia odczytał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.


Franciszek zapewnił, że pomimo, iż nie może być osobiście łączy się z uczestnikami konferencji duchowo. Podkreślił, że „dewastacja stworzenia jest wykroczeniem przeciwko Bogu, nie tylko grzechem osobistym, ale strukturalnym, który spada na istoty ludzkie, zwłaszcza na najsłabszych, poważnym niebezpieczeństwem, które zagraża wszystkim i może wywołać konflikt między pokoleniami”. ‘

Zaznaczył, że dewastacja środowiska jest także globalnym problemem społecznym i zachęcił do zastanowienia się „czy działamy na rzecz kultury życia czy też śmierci?”. Zaapelował o wybranie życia i przyszłości, zwłaszcza dla nowych pokoleń.

Ojciec Święty skupił się na antropogenicznych przyczynach ocieplenia klimatu, zwłaszcza tendencji do ochrony przychodów własnych i przerzucania odpowiedzialności za szkody na ubogich i liczbę urodzeń. Wskazał, że ubodzy są ofiarą dewastacji środowiska i zaprotestował przeciwko kolonizacji ideologicznej przejawiającej się w lansowanych politykach antynatalistycznych. Wezwał do umorzenia długów finansowych krajów ubogich, przypominając o długu ekologicznym wobec nich.

Franciszek podkreślił konieczność współpracy wielostronnej, prowadzącej do przyspieszenia transformacji ekologicznej oraz odbudowanie zaufania. W tym kontekście wskazał na powiązanie troski o stworzenie oraz o pokój.

„Ileż energii ludzkość marnuje na liczne trwające obecnie wojny, jak w Izraelu i w Palestynie, na Ukrainie i w wielu regionach świata: konflikty, które nie rozwiązują problemów, lecz je pogłębiają! Ile zasobów marnuje się na zbrojenia, które niszczą życie i rujnują wspólny dom!” – czytamy w papieskim przesłaniu. Ojciec Święty raz jeszcze zaapelował, aby środki wydawane na zbrojenia przeznaczyć na walkę z głodem.

Wskazał, że zmiany klimatyczne sygnalizują konieczność zmian politycznych, i zaapelował o nawrócenie ekologiczne oraz konkretny znak nadziei.

„Niech ten COP będzie punktem zwrotnym: niech ukaże wyraźną i namacalną wolę polityczną, prowadzącą do zdecydowanego przyspieszenia transformacji ekologicznej, poprzez formy, które mają trzy cechy: byłyby „skuteczne, wiążące i łatwo monitorowane" (tamże, 59). I byłyby realizowane w czterech obszarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, eliminacji paliw kopalnych oraz edukacji na rzecz stylu życia mniej zależnego od paliw kopalnych” – wskazał papież.

Franciszek wezwał obecnych, aby byli architektami polityki, która dawałaby konkretne i spójne odpowiedzi. „Jeśli ze szczytu popłynie przykład konkretności i spójności, przyniesie to korzyści oddolne, gdzie tak wielu, zwłaszcza ludzi młodych, jest już zaangażowanych w krzewienie troski o wspólny dom” – stwierdził.

Ojciec Święty przypomniał, że niemal 800 lat temu św. Franciszek z Asyżu napisał Pieśń słoneczną, doświadczywszy bólu fizycznego.

„Także ja, który noszę imię Franciszek, w serdecznym tonie modlitwy chciałbym wam powiedzieć: porzućmy podziały i połączmy siły! I, z Bożą pomocą, wyjdźmy z nocy wojen i dewastacji środowiska, aby przekształcić wspólną przyszłość w jutrzenkę światła” – zakończył papież swe przesłanie.

Na podstawie: KAI