Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego


Fot. vaticannews.va
Musimy wejść w bliską relację z Pismem św., w przeciwnym razie nasze serca pozostaną zimne, a oczy zamknięte. Słowa te czytamy w Liście Apostolskim, w którym papież Franciszek ustanawia w całym Kościele III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma św.”. Dokument został podpisany w poniedziałek, 30 września, w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.
Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie misji Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z życia Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Franciszek zachęca, aby w tym dniu w czasie mszy św. Szczególnie intronizować Święte Księgi, aby było jasne ich znaczenie dla całego Ludu Bożego. Ważne jest, aby przygotować stosowne homilie, a dla biskupów to okazja, aby poprzez ustanawianie urzędu lektoratu lub jemu podobnego podkreślić wagę głoszenia Słowa Bożego w liturgii.

Papież wskazał na wielkie znaczenie homilii, która „dla wielu wiernych staje się jedyną okazją, aby zrozumieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego powiązania z ich codziennym życiem”. Stąd wielka odpowiedzialność spada na kaznodziejów. „Konieczne jest, aby poświęcono odpowiednio dużo czasu na przygotowanie homilii – pisze Ojciec Święty. – Nie można improwizować komentarza do czytań świętych. Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów. Kiedy zatrzymujemy się na medytacji oraz modlitwie tekstem świętym, wtedy stajemy się zdolni do mówienia sercem, aby dotrzeć do serc osób, które słuchają, wyrażając istotę tego, co jest przyjmowane i co przynosi owoc. Nie ustawajmy nigdy w poświęcaniu Pismu Świętemu czasu i modlitwy, aby zostało przyjęte «nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga»” (1 Tes 2, 13).

Ustanawiając III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego, Franciszek zaznaczył, że taki dzień powinien być w każdym dniu roku, abyśmy mogli stać się bliscy Pismu św. i Zmartwychwstałemu Panu. Stąd zachęta do ciągłego czytania Biblii, reflektowania i pogłębiania jej treści.

W liście „Aperuit illis” papież zwrócił także uwagę na relację między historycznością ksiąg biblijnych, a celem ich powstania, którym jest nasze zbawienie. „Biblia nie jest zbiorem przekazów czy też kronik historycznych – napisał Franciszek – ale jest całkowicie poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka”. Wskazał również na jej zakorzenienie w Tradycji, zanim bowiem została spisana „była przekazywana ustnie i utrzymywana przy życiu przez wiarę ludu, który uznał go za swoją historię i tożsamość”.

Na podstawie: KAI, vaticannews.va