Papież w orędziu na Wielki Post zachęca do ascezy


Fot. stjosemaria.org
Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post wskazał na znaczenie doświadczenia ascezy w tym okresie. Zaapelował do wierzących, by oderwali się od "przeciętności i próżności" i wyruszyli drogą wymagającą wysiłku i ofiarności.Bóg "przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy” - dodał papież Franciszek.

W ogłoszonym w piątek, 17 lutego, tekście orędzia Franciszek napisał, że nawet jeśli normalne obowiązki wymagają pozostania w zwykłych miejscach, „przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną”, to podczas Wielkiego Postu kierowane jest zaproszenie „do wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby "przeżyć wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy".

„Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową” - wskazał. Jak dodał, trzeba oderwać się „od przeciętności i próżności” i „wyruszyć w drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji”.

Jest to zdaniem papieża szczególnie ważne również w związku z trwającym w Kościele procesem synodalnym. Franciszek przyznał, że „często wydaje się on żmudny i chwilami możemy się zniechęcić; ale to, co czeka nas na końcu, to niewątpliwie coś wspaniałego i zaskakującego, co pomoże nam lepiej zrozumieć wolę Boga i naszą misję w służbie jego królestwa”.

„Proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus stagnacji i improwizowanego eksperymentowania” - wyjaśnił.

Papież zaznaczył, że zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna mają za cel przemianę.

Zachęcił do słuchania Słowa Bożego. „Nie pozwólmy, by padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć w mszy świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z pomocą internetu” - poradził.

Franciszek przypomniał: „Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy”.

Ponadto wezwał, by „nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami”.

Na podstawie: PAP