Patroni roku 2018 na Litwie


Fot. lrs.lt./facebook
Pod koniec 2017 roku litewski sejm ogłosił patronów kolejnego roku. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy będziemy świętować m.in. stulecie niepodległości Litwy, 300 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej, 150 rocznicę urodzin pisarza i działacza społecznego Vydūnasa oraz trzydziestolecie powstania Sąjūdisu.2018 rok na Litwie to przede wszystkim setna rocznica odzyskania nieodległości Litwy. 16 lutego 1918 roku Rada Litewska podpisała w Wilnie dokument ogłaszający przywrócenie niepodległego państwa litewskiego. Podpisy pod nim złożyło 20 sygnatariuszy, m.in. Jonas Basanavčius, Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis Stanisław Narutowicz. Akt niepodległości był uważany za zaginiony aż do 29 marca 2017 roku, kiedy to historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie profesor Liudas Mažylis odnalazł go w archiwum dyplomatycznym niemieckiego MSZ. W roku jubileuszowym cenne znalezisko zostanie wyeksponowane w Domu Sygnatariuszy.

3 czerwca minie trzydzieści lat lat od założenia Litewskiego Ruchu na rzecz Przebudowy (Pieriestrojki) Sąjūdis z Vytautasem Landsbergisem na czele. Celem organizacji początkowo było wspieranie reform ZSRS, z czasem jednak przerodziła się ona w głównego orędownika niepodległości Litwy. W wyborach do Rady Najwyższej litewskiej SRR 24 lutego 1990 odniosła spektakularne zwycięstwo, zdobywając 101 ze 141 mandatów. Głosami członków Sąjūdisu przyjęto Akt Przywrócenia Pańśtwa Litewskiego 11 marca 1990 roku.

W tym roku przypada także 100 rocznica powstania ruchu skautów na Litwie. Pierwsza organizacja harcerska została powołana na Litwie 1 października 1918 roku. W czasach sowieckich ruch praktycznie całkowicie zanikł, ale odrodził się po 1989 roku i prężnie działa do dziś.

2018 rok będzie uroczysty również dla czcicieli Matki Boskiej Trockiej. 4 września minie 300 lat od koronacji cudownego obrazu znajdującego się w bazylice mniejszej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach. Tego dnia, w 1718 obraz został uroczyście ukoronowany koronami przesłanymi przez papieża Klemensa XI.

Litewski sejm w roku 2018 postanowił uczcić także kilka postaci związanych z krajem, których rocznice urodzin przypadają właśnie na ten czas. Rok 2018 został ogłoszony rokiem najsłynniejszego litewskiego dowódcy partyzanckiego Adolfasa Ramanauskasa „Vanagasa” – w stulecie urodzin (6 marca 1918), filozofa, pisarza i działacza kulturalnego Vydūnasa – na pamiątkę 150 rocznicy urodzin (22 marca 1968), ojca Stanisława (Algirdasa Mykolasa Dobrovolskisa) – księdza i kapucyna ratującego Żydów w czasie II wojny światowej i przeciwstawiającego się sowieckiej okupacji, w stulecie jego urodzin (29 września 1918) oraz historyka i jednego z pionierów budzenia świadomości narodowej wśród Litwinów Szymona Dowkonta – w tym roku, 28 października wypada 225 rocznica jego urodzin.

2018 będzie również rokiem Litewskiego Związku Kobiet Katolickich, który świętować będzie stulecie swojego powstania.


Na podstawie: BNS, lrs.lt, wikipedia.pl