PE chce, aby Rumunia i Bułgaria przystąpiły do strefy Schengen do końca 2023 roku


Na zdjęciu: siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, fot. dzieje.pl
PE chce, aby Rumunia i Bułgaria przystąpiły do strefy Schengen do końca 2023 roku. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta podczas sesji w Strasburgu. Parlament podkreśla, że oba kraje spełniły już warunki konieczne do przyjęcia do strefy.Europosłowie ubolewają nad decyzją Rady z 8 grudnia 2022 r. o odrzuceniu ich członkostwa „bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego związanego z kryteriami akcesyjnymi”.

Według PE, fakt, że Rumunia i Bułgaria nadal znajdują się poza strefą ruchu bezwizowego, obciąża społecznie i ekonomicznie przedsiębiorstwa i ludność obu krajów.

Obywatele Bułgarii i Rumunii są dyskryminowani, ponieważ napotykają opóźnienia, trudności biurokratyczne i dodatkowe koszty podczas podróży lub prowadzenia interesów za granicą w porównaniu z ich odpowiednikami w strefie Schengen, podkreślają posłowie. Zauważają, że „opóźnienia na przejściach granicznych, z jakimi borykają się Rumuni i Bułgarzy, mogą trwać od kilku godzin do nawet dni – w porównaniu ze średnio 10 minutami bez kontroli na granicach wewnętrznych – co również pogarsza warunki pracy kierowców ciężarówek”.

Obecnie wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii należą do strefy swobodnego podróżowania Schengen, która obejmuje również państwa spoza UE: Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. Komisja Europejska oceniła, że Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen, a Parlament Europejski wielokrotnie popierał ich przystąpienie, ostatnio w rezolucji z 5 października 2022 r. i debacie z 14 grudnia 2022 roku.

Na podstawie: PAP