PE przyjął rezolucję popierającą opozycję na Białorusi


Na zdjęciu: sala obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, fot. pl.wikipedia.org
Parlament Europejski potępił prześladowanie demokratycznej opozycji na Białorusi. W rezolucji wydanej we czwartek, 24 listopada, europosłowie wstawili się też za dyskryminowaną mniejszością polską i wyrazili uznanie dla działań podejmowanych m.in. przez Polskę i Litwę.Temat Białorusi trafił na salę obrad po kolejnej fali prześladowań ruchu opozycyjnego w tym państwie. W rezolucji wymieniony jest przykład opozycjonisty Mikałaja Autuchowicza, który za swoją działalność został skazany na 25 lat więzienia. Dowody w jego sprawie zostały sfabrykowane.

W ocenie europosłów Białoruś jest de facto krajem okupowanym przez Rosję, w którym stacjonują rosyjskie wojska, a reżim Łukaszenki prowadzi rusyfikację białoruskiej kultury. Dlatego też europosłowie w tekście rezolucji wezwali Rosję do wycofania się z Białorusi, zaapelowali też do państw zachodnich, aby sankcje wymierzone w Rosję obejmowały również Białoruś. Dotyczy to m.in. konfiskaty zamrożonych aktywów Aleksandra Łukaszenki oraz wszystkich osób współtworzących autorytarny reżim.

Europosłowie w rezolucji wyrazili uznanie m.in. wobec Polski i Litwy za to, że przyjęły Białorusinów uciekających przed reżimem. Dokument przypomina także o losie dyskryminowanych działaczy mniejszości polskiej, w tym Andrzeja Poczobuta – dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi, który został wpisany na „listę terrorystów”.

Dokument współtworzyła polska europosłanka „Prawa i Sprawiedliwości” Anna Fotyga:

„Terror i represje wymierzone przez uzurpatora Łukaszenkę i jego reżim w naród białoruski, tysiące osób w więzieniach, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz Andrzej Poczobut, który od przeszło 600 dni pozostaje w więzieniu, młode dziennikarki trzymane w klatkach podczas procesów sądowych, próby wykorzenienia Polaków i Litwinów, rusyfikacja Białorusinów, współudział w rosyjskiej agresji na Ukrainę. To tylko niektóre działania uzurpatorskiego reżimu wymierzone w społeczeństwo Białorusi” – powiedziała na sali obrad była minister spraw zagranicznych Polski.

Na podstawie: IAR