Pierwsza ,,Mała" Olimpiada Języka Polskiego


Uczniowie klas początkowych Bezdańskiej Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego mają już za sobą finał I „Małej” Olimpiady Języka Polskiego.
Olimpiada przebiegała w IV etapach: dyktando, czytanie ze zrozumieniem, recytacja wierszy i rozwiązanie testu. Koło metodyczne klas początkowych z przewodniczącą Franciszką Jankowską przygotowało treść dyktand, testy gramatyczne i teksty do czytania. Nauczycielki pomogły uczniom wybrać wiersze do recytacji.
Pierwszego etap olimpiady przeprowadziły polonistki szkoły Edyta Klimaszewska i Anna Maciulewicz.

Konkurs czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność wyrazistej deklamacji wierszy oceniały dyrektor szkoły Wiesława Wojnicz oraz zastępca dyrektora do spraw nauczania Olga Smolskiene.
Każdy uczeń na początku olimpiady miał nadzieję, że to właśnie on będzie najlepszy. Gdy ogłoszono wyniki, na pewno niejeden uczestnik zadał sobie pytanie: „Dlaczego nie ja wygrałem, ale on?”. Juz po chwili jednak wszyscy sobie gratulowali i wspólnie się cieszyli, ponieważ każdy z rąk pani dyrektor otrzymał dyplom uznania i skromną nagrodę.

Dyrektor szkoły, podsumowując wyniki olimpiady, pogratulowała zwycięzcom, którzy wykazali się dobrą znajomością ortografii w niełatwym dyktandzie, a także udowodnili, że dobrze znają gramatykę języka polskiego, wypełniając zadania testu.

Oto najlepsi:

Klasa I – Justyna Poszewiecka, Edgar Gulbickij
Klasa II – Robert Kowalewski
Klasa III – Katarzyna Jankowska i Ewelina Grygorowicz
Klasa IV - Dejwid Gudaniec

Chciałoby się wierzyć, że owa „Mała” Olimpiada Języka Polskiego skłoni jej uczestników do bardziej pieczołowitego pielęgnowania mowy ojczystej.


Informacja Samorządu Rejonu Wileńskiego