Pierwszomajowe pochody


Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ulicami Wilna i Kowna przejdą pierwszomajowe pochody protestujących pracowników.
W stolicy pochód ruszy ulicą Gedyminasa od sejmu do litewskiego rządu przy placu im. Vincasa Kudirki. Tutaj w mitingu ma uczestniczyć ponasd 2 tys. osób.

Według Arturasa Černiauskasa organizatora defilady w Wilnie, a także prezesa Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych, pierwszomajowy miting będzie swoistym protestem przeciw polityce litewskiego rządu. „Jeżeli nadal problemy rządu będą rozstrzygane kosztem ludzi pracujących, wykorzystując ich czas wolny i zabierając ostatni grosz z portfela, wówczas będziemy odwoływać się do prawa sądowego. Na szczęście decyzje przyjmuje nie rząd, lecz parlament. Będziemy się zwracać do parlamentu, by uwzględnił prawo europejskie i konwencje międzynarodowe, by warunki pracy zostały ulepszone – twierdził Černiauskas.

Litewskie Związki Zawodowe chcą liberalizacji warunków pracy i przyjęcia ustawy o normowanym dniu pracy.

W Kownie zaś Międzynarodowy Dzień Pracy organizuje związek „Sandrauga”. Protestujący w pochodzie Aleją Wolności wyrażą swój sprzeciw, skuwając ręce łańcuchami.

„W ten sposób pokażemy dyktaturę rządu. Zwiększenie podatków, rosnąca akcyza, ignoracja praw pracy dzisiaj na Litwie stały się powszechnym zjawiskiem” – twierdzą organizatorzy protestu w Kownie.

Międzynarodowe Święto Pracy na na Litwie jest świętem państwowym.

W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, Święto Pracy obchodzone jest 1 maja już od 1890 roku. Święto to zostało ogłoszone w 1899 roku przez Stowarzyszenie Partii i Organizacji Socjalistycznych zwanych II Międzynarodówką. Datę 1 maja wybrano dla upamiętnienia strajku robotników w Chicago 1 maja 1886 roku.

W Polsce, dzięki dwóm wolnym od pracy dniom świątecznym (1 Maja i następującym po nim 3 Maja), weekend majowy to czas popularnych majówek, w czasie których Polacy chętnie wyjeżdżają na łono przyrody. Dłuższy okres przerwy w pracy sprzyja także wyjazdom zagranicznym.