Pierwszy Bal Polski na Łotwie


Fot. msz.gov.pl
W sobotę, 11 maja 2019 r. przy taktach poloneza i walca, w znakomitym towarzystwie najznamienitszych Polaków z Łotwy oraz łotewskich przyjaciół Polski odbył się pierwszy Bal Polski na Łotwie. Bal był okazją do uczczenia świąt majowych – 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE, obchodzonego 2 maja święta Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majaWśród  najznamienitszych gości balu znalazła się wiceprzewodnicząca Saeimy Republiki Łotewskiej Dagmāra Beitnere-Le Galla z małżonkiem, szefowa grupy współpracy polsko-łotewskiej w parlamencie Łotwy Linda Ozola, posłowie Saeimy, liczni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy i innych resortów, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Łotwie z majorem Robertem Chupką na czele, biskup diecezji ryskiej Andris Kravalis, a także prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz wraz z małżonką Żanną Stankiewicz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.

W swoim przemówieniu inaugurującym bal, Ambasador RP na Łotwie podkreśliła, iż bale tradycyjnie były i pozostają nadal szczególną formą kultywowania polskości i polskich tradycji. Jak podkreśliła Ambasador, polonijne bale i wspólne wieczorki z udziałem łotewskich Polaków odbywały się na Łotwie już w okresie międzywojennym i były popularną formą integracji przedstawicieli różnych środowisk, które łączyły polskie korzenie i oddanie Polsce. Tradycja organizacji bali majówkowych, która przetrwała na Łotwie również przez dziesiątki lat okupacji sowieckiej, stanowiła jedną z form utrzymania polskości, tożsamości i więzi pomiędzy Polakami.

Pierwszy Bal Polski na Łotwie odbył się w prestiżowym i ważnym historycznie dla Łotwy gmachu Towarzystwa Łotewskiego w Rydze. Wieczór rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu zespołu tanecznego „Dejotprieks” kierowanego przez Sandrę Keisele i Gintę Zoltane. W dalszej części wieczoru swoje umiejętności taneczno-wokalne zaprezentowali również Krystyna Lipatowa i Jegora Lebedev – utytułowani zwycięzcy konkursów w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, a także śpiewacy operowi i operetkowi Ewa Sawczuk i Andris Gailis. Nie zabrakło też innych atrakcji, jak np. loteria oraz znakomitego jedzenia i polskiej muzyki.

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy pod adresem głównego sponsora balu – spółki ORLEN Lietuva z prezesem Michałem Rudnickim na czele. Dziękujemy również głównemu współorganizatorowi balu – Stowarzyszeniu na rzecz wspierania relacji polsko-łotewskich Silesia i jego prezesowi Panu Mariuszowi Duce.

W sobotę, 11 maja 2019 r. przy taktach poloneza i walca, w znakomitym towarzystwie najznamienitszych Polaków z Łotwy oraz łotewskich przyjaciół Polski odbył się pierwszy Bal Polski na Łotwie.

Bal był okazją do uczczenia świąt majowych – 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE, obchodzonego 2 maja święta Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji