Plan działań dot. niebezpiecznych odpadów w Ucianie – w przyszłym tygodniu


Fot. aad.lrv.lt
Do końca przyszłego tygodnia ekolodzy mają opracować plan usunięcia niebezpiecznych odpadów w Ucianie (lit. Utena) – zapowiedziała minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė. Taką decyzję podjęła dziś rządowa Komsija ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Przewodnicząca komisji Rita Tamašunienė powiedziała, że Departament Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska zostały zobowiązane do opracowania planu działań związanych z uporządkowaniem obiektu, na terenie którego odkryto szkodliwe odpady, do 7 lutego.

„Taki obiekt i takie zagrożenie dla społeczeństwa oraz natury nie mogą istnieć” – powiedziała minister.

Jej zdaniem władze będą miały czas do 14 lutego, aby przedstawić rządowi zapotrzebowanie finansowe na pokrycie kosztów usunięcia szkód.

Na początku stycznia Departament Ochrony Środowiska poinformował, że w budynku należącym do spółki Ūrus ir Ko w rejonie uciańskim znaleziono nieprawidłowo składowane niebezpieczne odpady.

Obecnie trwa porządkowanie szkodliwych substancji – państwowa spółka Toksika prowadzi prace identyfikacyjne i szacunkowe. Jej działania są monitorowane przez pracowników Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa, policję, Departament Ochrony Środowiska oraz specjalistów z Samorządu Rejonu Uciańskiego.

Jak informował wczoraj departament, obecnie trwa wywóz odpadów. Od końca minionego roku usunięto stąd 848 ton szkodliwych substancji.

Banrkutująca spółka Ūrus ir Ko jeszcze 29 kwietnia 2016 roku decyzją Sądu Okręgowego w WIlnie została zobowiązana do przekazania w ciągu miesiąca wszystkich niebezpiecznych odpadów podmiotom zajmującym się ich utylizacją. Spółka nie zastosowała się jednak do tego nakazu.

Ponieważ niebezpieczne odpady nie zostały usunięte, prokuratura rozpoczęła w zeszłym tygodniu dochodzenie mające na celu ustalenie, czy urzędnicny działający na terenie rejonu uciańskiego wywiązali się ze swoich obowiązków.

Na podstawie: BNS, lrt.lt