Plebiscyt „Polak Roku 2019” – sukces społeczników


S. Anna Mroczek i Tadeusz Romanowski, fot. wilnoteka.lt/Ewa Przychodzka
Siostra Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, zostali laureatami plebiscytu „Polak Roku 2019”. Po raz pierwszy w 22-letniej historii konkursu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” tytuł ten został przyznany jednocześnie dwóm osobom. Tak zadecydowali czytelnicy gazety i kapituła plebiscytu, składająca się ze zwycięzców poprzednich edycji.Siostra Anna Mroczek pochodzi z Polski, należy do bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Obecnie pełni funkcję ekonomki w Domu Generalnym Zgromadzenia w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. Z Wilnem jest związana od blisko 30 lat. Przez 14 lat pracowała jako katechetka w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego, założyła dla młodzieży teatr „Betania” i świetlicę „Dom, który czeka”. Najnowszy zrealizowany pomysł to otwarte jesienią ubiegłego roku w Nowej Wilejce Centrum Kształcenia Rodziny. 

Laureat tytułu Polak Roku 2019 – Tadeusz Romanowski jest przedsiębiorcą, solecznickim radnym i założycielem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Za pośrednictwem Współnoty do osób potrzebujących docierają pomoc żywnościowa, ubrania, obuwie, środki czystości. Dla dzieci z biednych rodzin mieszkających w rejonie solecznickim organizowane są wakacje w Polsce, a ostatnio powstał pomysł powołania centrum dziennego pobytu dla dzieci.

Podczas gali w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zwycięzcy otrzymali statuetki w kształcie skrzydeł i dyplomy. Uhonorowani zostali również inni tegoroczni finaliści: wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach Marian Adamowicz, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” Wioletta Leonowicz, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Lewicki, astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim Henryk Sielewicz i dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce prof. Ryszard Świackiewicz. Na scenie zabrakło dwóch osób: działaczki społecznej, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Eweliny Dobrowolskiej i dyrektora Gimnazjum w Trokach Mariana Kuzborskiego.Zdjęcia: Eryk Iwaszko
Montaż: Edwin Wasiukiewicz