Podatek od zanieczyszczenia środowiska


Wysypisko śmieci w Kazokiszkach, fot. am.lt
Ministerstwo Ochrony Środowiska wypowiada się za wprowadzeniem podatku od zanieczyszczania środowiska metanem. Opodatkowane mają zostać duże gospodarstwa rolne, wysypiska śmieci i oczyszczalnie osadów.
Kwestia opodatkowania zostanie rozpatrzona przez litewski rząd w przyszłą środę. Ministerstwo Ochrony Środowiska proponuje wprowadzenie zmian do Ustawy o zanieczyszczeniu środowiska. Wejście w życie zmian planowane jest nie wcześniej niż w 2015 r.

„Rolnictwo należy do sektorów gospodarki, który najbardziej zanieczyszcza środowisko metanem i nieopodatkowanie źródła zanieczyszczenia byłoby sprzeczne z przepisami Ustawy o odnawialnych źródłach energii - zmniejszeniu zanieczyszczania środowiska metanem, które przyczynia się do  intensyfikacji efektu cieplarnianego” - mowa jest w piśmie Ministerstwa Ochrony Środowiska skierowanym do rządu.

Ministerstwo Ochrony Środowiska podkreśla, że źródłem największego zanieczyszczenia powietrza metanem są oczyszczalnie osadów, wysypiska śmieci oraz duże gospodarstwa rolne.

Metan ze względu na niską cenę oraz łatwość pozyskiwania znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznych i energetycznym. Służy do produkcji wodoru, tlenku węgla, gazu węglowego, metanolu, kwasu octowego, sadzy i innych surowców, które są wykorzystywane dalej w przemyśle. Jednym z podstawowych zastosowań metanu jest wykorzystanie go jako paliwa. Używany jest w piecach gazowych i w przemyśle energetycznym.

Przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska uważają, że po wprowadzeniu nowegu podatku od zanieczyszczenia środowiska spółki będą zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych technologii do wykorzystania metanu do produkcji energii.

Na podstawie: bns.lt, greenweal.eu