Podpisy zebrane pod inicjatywą Minority SafePack przekazane Komisji Europejskiej


Fot. EFHR
Na początku stycznia 2020 r. podpisy zebrane w ramach inicjatywy Minority SafePack zostały zarejestrowane online oraz przekazane Komisji Europejskiej.Inicjatywa Minority SafePack została zainicjowana na początku 2017 r. przez Federalny Związek Narodowości Europejskich (ang. Federal Union of European Nationalities, FUEN).  Inicjatywa wzywa Unię Europejską do wprowadzenia przepisów, które poprawiłyby ochronę i dobrobyt osób należących do mniejszości narodowych i językowych. Jednocześnie ma na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i językowej UE. W trakcie trwającej rok kampanii inicjatorom przedsięwzięcia udało się zebrać 1 128 388 podpisów, tym samym znacznie przekraczając próg miliona podpisów wymagany dla Europejskich Inicjatyw Obywatelskich. 18 990 głosów zostało przekazanych przez obywateli Litwy.

Podpisy zostały oficjalnie zatwierdzone przez władze 28 państw członkowskich UE, co daje twórcom inicjatywy możliwość osobistego spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby przedstawić im konkretne plany i projekty legislacyjne przygotowane przez ekspertów FUEN. Od tego momentu Komisja Europejska będzie miała sześć miesięcy na sformułowanie swojego stanowiska i podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procesu legislacyjnego. W tym okresie w Parlamencie Europejskim odbędzie się także publiczna debata z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Jej wyniki będą miały wpływ na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) była zaangażowana w proces zbierania podpisów pod inicjatywą w latach 2017–2018. W dalszym ciągu wspieramy inicjatywę Minority SafePack oraz trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki obrad odbywających się w Brukseli i Strasburgu.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji