Podpisz deklarację poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie mniejszości narodowych i językowych!


Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) organizują akcję zbierania deklaracji poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority Safe Pack”, która odbędzie się w siedzibie Wydziału, ul. Kalwaryjska 135, w dniu 1 marca 2018 r. w godz. 10.00–18.00.„Minority Safe Pack” – to inicjatywa obywatelska. Inicjatorzy wzywają UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacjii kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe).

Program:
  • godz. 10.00–11.15, sala 406: dr Vida Montvydaitė, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL: Sytuacja mniejszości narodowych na Litwie; dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB na temat: Europejska inicjatywa obywatelska: wymogi i procedura; Leszek Jankowski, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR): Inicjatywa „Minority Safe Pack”.
  • godz. 11.15–18.00, sala komputerowa 405. Składanie podpisów poparcia dla inicjatywy obywatelskiej „Minority Safe Pack”. Wolontariusze pomogą wypełnić elektroniczną deklarację poparcia.
Organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy mają prawa wyborcze do Parlamentu Europejskiego, czyli osoby, które ukończyły 18 rok życia!Podpisz deklarację poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie mniejszości narodowych i językowych!
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
1 marca 2018 r. godz. 10.00–18.00
Data: 
01.03.2018 - 10:00