Podziękowania organizatorów akcji "Kolęda serc"


Występ zespołu "Stella Spei" podczas Świątecznego Koncertu Dobroczynnego "Kolęda serc", fot. wilnoteka.lt
W niedzielę, 8 stycznia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zorganizowano Świąteczny Wieczór Dobroczynny "Kolęda Serc", powiązany z akcją dobroczynną na rzecz pięciu osób chorych na białaczkę (w tym czworga dzieci). Wyniki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Sala pękała w szwach, zabrakło miejsc siedzących, a do skarbonki zebrano rekordową sumę pieniędzy!


Serdeczne podziękowania kierujemy do największych ofiarodawców:

  • Domu Kultury Polskiej w Wilnie - za udostępnienie sali, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, szatni oraz za wszelką pomoc
  • Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie - za przekazanie 5.000,- Lt (pieniądze podczas koncertu przekazał rodzinom osobiście pan Stanisław Kargul, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie)
  • Samorządu Rejonu Wileńskiego - za przekazanie 4.000,- Lt (pieniądze zostały przelane rodzinom na konta osobiste, akt potwierdzenia przekazania kwoty przed koncertem przekazała pani Maria Rekść - mer rejonu wileńskiego)
  • Związku Polaków na Litwie - za przekazanie 1.500,- Lt
  • Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - za przekazanie 1.000,- Lt
  • Księgarni Elephas w Wilnie - za przekazanie książek dla dzieci
  • Stowarzyszenia QUO VADIS
  • Fundacji KRESY
Ogółem od Sponsorów zebrano: 11.500,- Lt, które zostały przelane na konta osobiste rodzin.
Do skarbonki ogółem zebrano 17.147,75 Lt (w tę kwotę zostały wpisane również przeliczone na lity 100 dolarów, 10 euro i 100 funtów).

W skład komisji weszli: Anna Adamowicz, Jadwiga Szlachtowicz, Mirosława Naganowicz, Irena Ingielewicz, Franciszek Olenkowicz, sekretarz komisji - Augustyna Greitiun. Dzięki tym osobom mogliśmy szybko i sprawnie policzyć wszystkie zebrane środki, właściwie podzielić po równo na 5 części i na miejscu przekazać rodzinom.

O. Jerzy Latawiec OP z kościoła św.św. Filipa i Jakuba przyniósł do sali 1.060,- Lt zebranych w kościele podczas mszy św. w tym dniu. Serdeczne Bóg zapłać parafianom i księżom!

Ogółem podczas akcji zebrano: 29.707,75 Lt!
Wszystkie pieniądze zostały podzielone po równo i przekazane wspieranym osobom podczas koncertu bądź przelewem.

Dziękujemy polskim mediom na Litwie, a wspierały nas: Radio "Znad Wilii", polski portal na Litwie "Wilnoteka", "Tygodnik Wileńszczyzny", "Magazyn Wileński", "Kurier Wileński", polska audycja Litewskiego Radia, gazeta katolicka "Spotkania".

Dziękujemy Teresie Worobiej - naszej przyjaciółce i współorganizatorce koncertów i akcji za wieloletnią pomoc i wsparcie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały nam i przekazały kontakty osób potrzebujących pomocy.

Dziękujemy: Arturowi Armackiemu, Darkowi Pszczołowskiemu, Jurkowi Wasilewskiemu, Jarkowi Briżysowi, Waldkowi Łuczyńskiemu. Koncert prowadziła i pomogła przygotować Alicja Rosowska.

Dziękujemy członkom naszego zespołu STELA SPEI w składzie: Aneta Denisowa, Wioleta Dubicka, Tomek Kostiuszewas, Liana Rudak, Krzyś Stankiewicz, Grażyna Trekur.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli na koncercie, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji całej akcji, którzy jeszcze przed koncertem wrzucili swoje ofiary do skarbonki, ponieważ nie mogli być razem z nami w niedzielę. Wszystkim, którzy przyczynili się do promowania Wieczoru, również kapłanom. Wszystkim, którzy byli razem sercem i duszą!

Przepraszamy, jeżeli kogoś nie wymieniliśmy z nazwiska, ale na pewno ta pomoc została zauważona i była bardzo potrzebna!
A przede wszystkim dziękujemy tym osobom, którym był poświęcony koncert, za ich odwagę i otwarte na pomoc serce!

W imieniu zespołu STELLA SPEI
Organizatorzy - Ilona i Adam Jurewiczowie

Akcja dobiegła końca, jednak gdyby ktoś jeszcze chciał udzielić pomocy czy wsparcia osobom walczącym z białaczką  - podajemy kontakt do nich oraz numery kont:

Łukasz Pietrik
LT 20 7300 0100 0198 8681 (Swedbank)
(kontakt - mama Julija Petrikienė, tel. +370 672 97053)

Artur Andrijewskij

LT 31 7300 0100 9113 4005 (Swedbank)
(kontakt - mama Galina Andrijewskaja, tel. + 370 607 56 682)

Armand Babicz

LT 85 7300 0100 8289 1234 (Swedbank)
(kontakt - mama Renata Babicz, tel. + 370 678 66 983)

Agata Swatkowska
LT 82 7044 0009 4361 1133 (SEB)
(kontakt - mama Emilia Swatkowska, tel. + 370 672 27 247)

Halina Parwicka

LT 46 7300 0100 7265 2519 (Swedbank)
(kontakt, tel. + 370 676 15 448)

Serdeczne Bóg zapłać!