Pokaz filmu "Kazimierz Leski"


Mat. prom. organizatorów
5 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się pokaz filmu "Kazimierz Leski" oraz spotkanie z reżyserką filmu Małgorzatą Bramą i przedstawicielem Związku Powstańców Warszawskich.

 

Film "Kazimierz Leski" to opowieść o legendarnym asie polskiego wywiadu, powstańcu warszawskim, honorowym obywatelu Warszawy i Izraela. Historia filmu oparta jest m.in. na autentycznych relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu "Miłosz", podkomendnych Kazimierza Leskiego oraz jego przyjaciół i najbliższej rodziny. 

Film został nakręcony w formie dokumentu fabularyzowanego. W rolę Kazimierza Leskiego wcielił się Borys Jaźnicki. Towarzyszyli mu między innymi: Małgorzata Zajączkowska, Aldona Jankowska, Ireneusz Czop, Sławomir Orzechowski, Jerzy Rogalski.

Kazimierz Leski urodził się w 1912 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Mechaniczny Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektroniki. W 1936 roku wyjechał na kontrakt do Holandii, gdzie pracował w stoczniach. Był m.in. współprojektantem łodzi podwodnych ORP "Orzeł" i ORP "Sęp", budowanych na zamówienie Polskiej Marynarki Wojennej.

W wojnie obronnej 1939 r. brał udział jako pilot. Jednak już 17 września został zestrzelony przez Sowietów i wzięty do niewoli. Dzięki niezwykłemu sprytowi udało mu się zbiec z miejsca osadzenia. Włączył się do polskiej organizacji wywiadowczej "Muszkieterzy". Następnie, po jej rozwiązaniu, przeniesiony do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim.

Kazimierz Leski wielokrotnie podróżował po Europie Zachodniej pod fałszywymi tożsamościami. Jednym z najbardziej znanych tożsamości Leskiego był niemiecki gen. Julius von Hallman. To właśnie po tym nazwiskiem polski szpieg wykradł plany niemieckich umocnień na zachodzie Europy - Wału Atlantyckiego.

Leski do końca wojny nie został przez Niemców rozpracowany. Przez ten okres używał bardzo wielu pseudonimów: "37", "Bradl", "Leon Juchniewicz", "Karol Jasiński", "Juliusz Kozłowski", "gen. Julius von Hallman", "gen. Karl Leopold Jansen", "Pierre" oraz "Jules Lefebre". W powstaniu warszawskim walczył jako dowódca kompanii batalionu "Miłosz". Za męstwo został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji uciekł z kolumny jenieckiej. Należał także do drugiej konspiracji.

Po wkroczeniu Sowietów do Polski rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej, jednakże cały czas utrzymywał kontakt z podziemiem niepodległościowym. W lipcu 1945 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W procesie I Komendy WiN sąd skazał go na 12 lat więzienia. Wyrok zmniejszono do sześciu lat. Jednakże po odbyciu kary Kazimierza Leskiego skazano ponownie na 10 lat "za współpracę z okupantem". Zwolniony został w 1955 r., a dwa lata później został zrehabilitowany. Zmarł w 2000 roku w Warszawie.

Reżyserką filmu jest Małgorzata Brama, specjalizująca się w filmach historycznych. Przy swoich produkcjach często  współpracowała z BBC czy Chanell History. Autorka znana jest głównie z filmów o powstaniu warszawskim, a w szczególności z trzyczęściowej opowieści "Radosław" o Janie Mazurkiewiczu. Film dokumentalny o Kazimierzu Leskim powstaje na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich.Film "Kazimierz Leski"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305)
5 grudnia 2017 r., godz. 18.00
Wstęp wolny

Data: 
05.12.2017 - 18:00