Pokłosie projektu edukacyjnego: 31 tras turystycznych łączących Polaków i Litwinów


Podsumowanie projektu "Litwa i Polska - na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą", fot. wilnoteka
127 uczniów z 22 szkół polskich, litewskich i rosyjskich z całej Litwy wzięło udział w organizowanym przez Instytut Polski w Wilnie oraz Litewskie Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów projekcie edukacyjnym "Litwa i Polska - na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą". W ramach przygotowań do 100. rocznicy odzyskania przez Litwę i Polskę niepodległości uczniowie stworzyli 31 projektów - tras turystycznych śladami ważnych dla obu narodów postaci.
"Najmłodsze pokolenie mieszkających na Litwie i Polaków, i Litwinów to bardzo wdzięczna grupa, z którą warto pracować. Jest to grupa młodzieży wolna od wszelkich stereotypów, lubi i chce się uczyć, nie ma żadnych oporów przed tym, żeby utrzymywać kontakty z innymi. Pracujemy więc intensywnie z młodzieżą, wierząc, że jest to dobra inwestycja na przyszłość" - powiedział Wilnotece dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński

Najliczniej w konkursie uczestniczyły szkoły wileńskie: swoje projekty przygotowało 18 stołecznych placówek edukacyjnych, w tym aż 5 - Progimnazjum im. Jana Pawła II, 4 - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. Były to również szkoły z Kowna, Jurborka, Szawli, Wisagini. Uczniowie odważnie sięgali nawet po tematy kontrowersyjne i trudne, na przykład grupa uczniów z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie opracowała ścieżkę edukacyjną śladami Józefa Piłsudskiego, a uczniowie z Gimnazjum Uniwersytetu Technologicznego w Kownie - poszukiwali w swoim mieście "polskich wysp". 

"Staraliśmy się, żeby każdy projekt dotyczył czegoś innego, żeby obejmował inną sferę - po to, żeby pokazać, że w każdej płaszczyźnie życia mamy coś wspólnego, coś, co może nas łączyć. To zarówno historia, projekty turystyczno-geograficzne czy projekty czysto literackie. Co nas bardzo ucieszyło - nikt się nie bał, że było to takie łatwe do powiedzenia, że Kowno kiedyś było miastem również polskojęzycznym, w którym panowała polska kultura i że jest to wyłącznie powód do dumy, że należy to dziedzictwo pielęgnować" - w rozmowie z Wilnoteką zaznaczyła koordynator projektów w Instytucie Polskim w Wilnie Anna Pilarczyk-Palaitis.

Łącznie powstało 31 projektów - ścieżek edukacyjnych prowadzących litewskimi śladami Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Konwickiego, ale też mniej znanych postaci, takich jak pochodzący z podwileńskiego Ludwinowa samorodny talent, wybitny tenor - Stanisław Gruszczyński czy związany z Kownem i Krakowem piszący po litewsku i po polsku poeta, dramaturg, krytyk literacki, publicysta i tłumacz - Józef Albin Herbaczewski (lit. Juozapas Albinas Herbačiauskas).

Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, które zgłosiło na konkurs aż cztery projekty, postanowiło opracować szlaki dotyczące Nowej Wilejki, która niezasłużenie pomijana jest w przewodnikach turystycznych. Uczniowie opracowali więc szlak poświęcony Tadeuszowi Konwickiemu, również - patronowi szkoły Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Sięgnęli też do związanych z Nową Wilejką tragicznych wydarzeń, wspólnych dla Polaków i Litwinów, mianowicie masowych deportacji na Syberię. 

Autorzy czterech najciekawszych projektów spośród 31 zgłoszonych zostali nagrodzeni. Pierwsze miejsce komisja składająca się z przedstawicieli Muzeum Pałacu Władców Litewskich, Litewskiego Muzeum Narodowego, Instytutu Polskiego w Wilnie i Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów przyznała projektowi "Polskie wyspy w Kownie" przygotowanemu przez grupę uczniów Gimnazjum Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Drugie miejsce ex aequo zdobyli autorzy projektu poświęconego Stanisławowi Gruszczyńskiemu - uczniowie Szkoły Lazdynai w Wilnie oraz uczennice Gimnazjum "Sietuvos" w Wilnie za projekt prezentujący 11 ważnych postaci związanych z Wilnem. Zdobywczynie trzeciego miejsca - uczennice Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie opracowały szlak śladami Józefa Piłsudskiego.

Na bazie opracowanych przez uczniów tras jeszcze tego lata powstanie strona internetowa popularyzująca lokalną turystykę śladami polsko-litewskiej historii. Korzystając z materiałów zgromadzonych przez uczniów, każdy chętny będzie mógł wyruszyć w fascynującą podróż po Litwie śladami wspólnej polsko-litewskiej historii.


Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia i montaż: Ara Nersisian

Komentarze

#1 Piękny pomysł.

Piękny pomysł.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.