Polacy objęli stanowiska w stołecznym samorządzie


Fot. wilnoteka.lt
Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin w Radzie Miasta Wilna objęli stanowiska przewodniczących trzech komitetów: usług i gospodarki miejskiej, planowania i rozwoju miasta oraz spraw socjalnych. Partia ma też swoich przedstawicieli na stanowiskach wicemera i wicedyrektora administracji.


W końcu października br. cztery partie mające swoich przedstawicieli w Radzie Miasta: Ruch Liberałów, AWPL-ZChR, Litewska Partia Socjaldemokratyczna i Partia "Porządek i Sprawiedliwość" podpisały porozumienie "O wspólnych pracach na rzecz mieszkańców miasta Wilna". W porozumieniu wymienionych zostało 18 dziedzin priorytetowych, którym będzie poświęcana szczególna uwaga - od rozwoju sieci placówek przedszkolnych i realizacji projektu Stadionu Narodowego do wsparcia centrom kultury mniejszości narodowych i odnowy Planu Ogólnego m. Wilna.

Jak w rozmowie z Wilnoteką zaznaczyła Renata Cytacka, nie jest to umowa koalicyjna, lecz w ramach porozumienia możliwa będzie realizacja ważnych założeń programowych, między innymi zwiększenie nakładów na poprawę infrastruktury na obrzeżach Wilna, przyspieszenie zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, rozwój infrastruktury oświatowej i kultury. 

Od początku obecnej kadencji Rady Miasta AWPL-ZChR jako partia opozycyjna miała jedno kierownicze stanowisko - przewodniczącego Komitetu Kontroli. Komitetem kierował Jarosław Kamiński. Po podpisaniu porozumienia kierownictwo w Komitecie Kontroli przypadnie partii opozycyjnej. Natomiast radni AWPL-ZChR objęli kierownictwo w trzech innych komitetach. 

Przewodniczącą Komitetu Usług i Gospodarki Miejskiej została Renata Cytacka, Komitetu ds. Socjalnych - Jarosław Kamiński, przewodniczącym Komitetu Planowania i Rozwoju Miasta - Grzegorz Sakson. AWPL-ZChR ma też swoją przedstawicielkę - Edytę Tamošiūnaitė na stanowisku wicemera Wilna oraz Danutę Narbut na stanowisku wicedyrektora Administracji Samorządu Miasta Wilna. Polka - Alina Kowalewska tymczasowo pełni obowiązki dyrektora Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu. 

"Dzięki temu, że będziemy teraz działali w porozumieniu, mamy większą możliwość wpływania na podejmowane przez samorząd decyzje w sprawach, które są dla nas kluczowe, takich jak oświata czy infrastruktura" - zaznaczyła Renata Cytacka.

W planach Komitetu Usług i Gospodarki Miejskiej jest m.in. sprawa odkrytego przez harcerzy ze Związku Drużyn Harcerskich "Trop" cmentarza wojskowego w parku na Zakrecie. Wiosną 2015 r. w jednym z podwórzy w centrum Wilna, przy ul. Algirdo harcerze odkryli ścianę wymurowaną z nagrobków żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Mur został rozebrany. Harcerze próbowali swoim odkryciem zainteresować różne instytucje, w tym stołeczny samorząd - zależało im na ustaleniu, z jakiego cmentarza pochodzą płyty nagrobne. W ciągu dwóch lat nie nadeszła żadna odpowiedź. Harcmistrz Marian Sokalski sam ustalił, że mogą to być nagrobki z cmentarza wojskowego w parku na Zakrecie, który został zniszczony w okresie sowieckim. Harcerze zabiegają o godne upamiętnienie żołnierzy spoczywających w tej kwaterze, prawdopodobnie jednej z największych polskich kwater wojskowych. 

Na podstawie: awpl.lt, inf. wł.

Komentarze

#1 Przedstawicielom AWPL-ZChR na

Przedstawicielom AWPL-ZChR na kierowniczych stanowiskach w samorządzie miasta Wilna gratuluję i życzę owocnej pracy z pożytkiem dla mieszkańców!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.