Polak arcybiskupem stolicy Łotwy


ks. Zbigniew Stankiewicz
Ks. Zbigniew Stankiewicz, łotewski Polak, został arcybiskupem Rygi. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację dotychczasowego arcybiskupa Rygi, 79-letniego hierarchy łotewskiego Kościoła, kardynała Janisa Pujatsa. Na jego miejsce papież mianował ks. Zbigniewa Stankiewicza.
55-letni ks. Zbigniew Stankiewicz ostatnio pracował jako ojciec duchowny w Seminarium Duchownym w Rydze, był też w stolicy Łotwy dyrektorem Wyższego Instytutu Nauk Religijnych.

Ks. Stankiewicz pochodzi z diecezji jełgawskiej (łot. Jelgava, dawna Mitawa, historyczna stolica Kurlandii i Semigalii). Urodził się 15 lutego 1955 r. w Lejasciema (rej. gulbeński), dorastał i lata szkolne spędził jednak w rejonie iłukszciańskim - najbardziej polskim zakątku Łotwy tuż przy granicy z Litwą. W 1920 r. powiat Iłukszta (łot. Ilūkste) był nawet przedmiotem polsko-łotewskiego sporu, mieszkało tam ponad 10 tys. Polaków, którzy stanowili większość mieszkańców i żądali przyłączenia do Rzeczypospolitej. Do dziś Polacy stanowią tam około 20% mieszkańców rej. iłukszciańskiego.

W 1978 r. Zbigniew Stankiewicz ukończył Politechnikę Ryską i do 1990 r. pracował jako inżynier. Aktywnie uczestniczył w polskim odrodzeniu narodowym na Łotwie, był m.in. zastępcą prezesa Związku Polaków na Łotwie. W 1990 r. wstąpił na Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w 1996 r. został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji ryskiej. Po okresie praktyki duszpasterskiej, m.in. był wikariuszem katedry św. Jakuba w Rydze, podjął na nowo studia, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył w 2008 r. doktoratem z teologii fundamentalnej, po czym powrócił na Łotwę. Zna biegle siedem języków - oprócz polskiego, łotewskiego i rosyjskiego także włoski, angielski, niemiecki i francuski.

Arcybiskup nominat uważa, że Kościół na Łotwie staje wobec wyzwania, jakim jest otwarcie na różne grupy społeczeństwa łotewskiego oraz nowy sposób zaistnienia w przestrzeni publicznej. Znakiem tego jest nominacja arcybiskupia duchownego polskiego pochodzenia. Konsekracja nowego arcybiskupa Rygi odbędzie się w katedrze św. Jakuba w Rydze 8 sierpnia o godz. 11.00, a ingres dwa tygodnie później - 21 sierpnia.

Na Łotwie mieszka obecnie około 40 tys. Polaków, co stanowi niecałe 2,5% ogółu ludności. Najwięcej Polaków zamieszkuje Łatgalię (dawne Inflanty Polskie) i stołeczną Rygę. Dominującą religią na Łotwie jest protestantyzm. We wschodniej części Łotwy dominuje jednak katolicyzm, ale tylko około 7% Łotyszy przyznaje się do regularnego praktykowania. Główne wyznania na Łotwie to: protestantyzm, który wyznaje ponad 400 tys. osób, głównie Łotyszy, prawosławie, do którego przyznaje się około 350 tys. mieszkańców Łotwy, przeważnie narodowości rosyjskiej, i wyznanie katolickie deklarowane przez około 100 tys. osób.

Na podstawie: Katedrale.lv, inf. własne