Polak - wiceprezesem Rady Wspólnot Narodowych Litwy


Władysław Wojnicz - nowy wiceprzewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Litwy, fot. wilnoteka.lt
Wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Władysław Wojnicz został nowym wiceprzewodniczącym Rady Wspólnot Narodowych, działającej przy Departamencie Mniejszości Narodowych Litwy. Przewodniczącą została przedstawicielka wspólnoty łotewskiej Gunta Rone, drugą wiceprzewodniczącą - Marytė Maslauskaitė, przedstawicielka wspólnoty niemieckiej w Kownie.Wybory nowego zarządu Rady Wspólnot Narodowych Litwy były głównym celem pierwszego spotkania jej członków, wybranych przez poszczególne wspólnoty na kolejną, tym razem czteroletnią kadencję 2015-2019. Rada będzie odtąd liczniejsza - zamiast 24, zasiądzie w niej 26 przedstawicieli mniejszości narodowych, przy czym największe wspólnoty - polska i rosyjska - mają po 3 reprezentantów, białoruska i ukraińska - po 2, kolejnych 16 wspólnot narodowych - po jednym, przy czym np. Rumuni i Mołdawianie mają wspólnego delegata. Natomiast w środowisku litewskich Tatarów nastąpił rozłam i wynikły trudności z wyborem nawet jednego wspólnego delegata. Oprócz tradycyjnych mniejszości, jak Żydzi czy Karaimi, w Radzie są reprezentowane tak egzotyczne wspólnty, jak Kazachowie, Czeczeni, Uzbecy, Libańczycy, Bułgarzy i Azerowie.

Na stanowisko nowego przewodniczącego  Rady zgłoszono Władysława Wojnicza i Guntę Rone - przewodniczącą Rady Społecznych Organizacji Łotewskich na Litwie i prezesa Stowarzyszenia Łotyszy w Wilnie. Przedstawiciel wspólnoty azerskiej Mahir Gamzajev apelował, by w sytuacji, gdy sprawy społeczności polskiej są najmocniej obecne w życiu publicznym Litwy i budzą najwięcej kontrowersji właśnie Polak powinien stanąć na czele Rady, jednak wicedyrektor DKP oświadczył, że z tychże względów dla wszystkich mniejszości lepiej by było, by przewodniczącym tego gremium została osoba, która nie będzie posądzana o stronniczość i działania wyłącznie na rzecz jednej wspólnoty. 

Decyzję tę przyjęto ze zrozumieniem i głosami 21 z 22 obecnych na sali przedstawicieli mniejszości narodowych nową przewodniczącą Rady została Gunta Rone, która z miejsca zaproponowała Wojniczowi, by został jej zastępcą, co także zostało przyjęte z powszechną aprobatą. Drugim wiceprezesem Rady po krótkiej dyskusji została przedstawicielka kowieńskiej wspólnoty Niemców Marytė Maslauskaitė.

Przy okazji wyborów nowego zarządu postanowiono także uzupełnić statut Rady Wspólnot Narodowych zapisem, że do zarządu mogą być wybierani nie tylko obywatele Litwy, ale też wszyscy obywatele Unii Europejskiej, stale mieszkający na Litwy, czyli posiadający też np. prawo do udziału w wyborach samorządowych.
 
Gośćmi pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady były: jej założycielka i pierwsza przewodnicząca Halina Kobeckaitė oraz aktualna dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy - Vida Montvydaitė. Rada Wspólnot Narodowych Litwy jest jedynym oficjalnym przedstawicielstwem mniejszości narodowych przy rządzie Litwy, a dokładniej - Departamencie Mniejszości Narodowych, który został niedawno wyodrębniony z Ministerstwa Kultury i obecnie podlega bezpośrednio Kancelarii Premiera. Rada Wspólnot Narodowych jest jednak organem wyłącznie doradczym bez większych uprawnień i wpływów na politykę władz Litwy wobec mniejszości narodowych. Społeczność Polaków Litwy reprezentują w Radzie: Władysław Wojnicz, Grzegorz Sakson i Walenty Wojniłło.

Na podstawie: Inf. wł.