Policzono żubry w Puszczy Białowieskiej


Do 654 wzrosła liczba żubrów żyjących na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej – wynika z dorocznego liczenia tych zwierząt. To o blisko 60 zwierząt więcej niż odnotowano przed rokiem. Z zebranych danych wynika też, że w populacji są 93 cielaki.
Białowieski Park Narodowy (BPN) od lat zimą inwentaryzuje stado żubrów żyjące na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. W tegorocznym liczeniu brało udział kilkadziesiąt osób: pracownicy parku i puszczańskich nadleśnictw oraz Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. 

Doroczne inwentaryzacje służą nie tylko policzeniu populacji w sztukach, ale też poznaniu jej struktury, tzn. ile jest dorosłych samców i samic, cieląt urodzonych w minionym roku oraz tzw. młodzieży (2–3-latków). Na bieżąco jest prowadzony monitoring w terenie, by poznać skład grup, które gromadzą się w miejscach dokarmiania. 

Jeszcze na początku stycznia ciepła zima, bez śniegu i mrozu, utrudniała liczenie. Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, zwierzęta wciąż żerowały bowiem w lesie i nie gromadziły się w stałych miejscach zimowego dokarmiania. Pod koniec miesiąca warunki nieco się poprawiły i rozpoczęto wstępne liczenie, które potem poddawane było dodatkowej weryfikacji.

Ostateczna liczba to 654 żubry, w tym 93 cielaki. Dr Katarzyna Daleszczyk, p.o. nadleśniczego ośrodka hodowli żubrów BPN zwróciła uwagę, że w ub. roku było mniej odstrzałów selekcyjnych, mniej przypadków śmierci zwierząt z przyczyn naturalnych, nie było też odłowów w celu przesiedlenia. 

Podkreśliła, że Puszcza Białowieska jest cały czas siedliskiem żubrów nizinnych, których na świecie jest znacznie mniej niż linii nizinno-kaukaskiej.

Poza Puszczą Białowieską, gdzie jest skupiona prawie połowa polskiej wolnej populacji żubrów, dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim, a także w okolicy Trzcianki w województwie wielkopolskim.

Na podstawie: tvp.info.pl, PAP, pl.wikipedia.org