Politycy polscy i litewscy rozmawiali o problemach szkół polskich na Litwie


Fot. wilnoteka.lt
Brak podręczników, problemy z egzaminem maturalnym z języka litewskiego, niższy, czyli tylko szkolny status egzaminu z języka polskiego – te i inne problemy edukacji w języku polskim na Litwie były omawiane podczas wizyty w Wilnie delegacji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Polscy posłowie spotkali się z przewodniczącym litewskiego parlamentu Viktorasem Pranckietisem, z członkami Komitetu Oświaty i Nauki RL, posłami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz ministrem oświaty i nauki Litwy Algirdasem Monkevičiusem. Goście wzięli udział w otwarciu Centrum Języka Polskiego i Kultury w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, zwiedzili też Szkołę im. S. Konarskiego w Wilnie.

„To były intensywne trzy dni, wiele spotkań. (...) Muszę powiedzieć, że klimat tych rozmów jest naprawdę dobry. Wydaje mi się, że wiele rzeczy będzie się zmieniało pozytywnie w stosunku do tego, co czasami gdzieś zgrzytało, jeśli chodzi o otwartość rządzących na Litwie, zmieniających się zresztą ekip” – podsumowując wizytę, powiedział przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Rafał Grupiński.

Jednym z tematów omówionych podczas spotkań była matura z języka polskiego w szkołach polskich na Litwie. Od 1998 roku jest to egzamin nieobowiązkowy, mający status wyłącznie szkolnego, a ocena nie jest punktowana podczas rekrutacji na studia wyższe. Obniżenie statusu języka ojczystego sprawiło, że poziom polszczyzny w szkołach polskich zaczął się wyraźnie obniżać.

„Omówiliśmy kwestię egzaminu, konkretnych działań, dzięki którym ocena z egzaminu maturalnego z języka polskiego byłaby uwzględniania podczas rekrutacji na studia wyższe” – poinformował minister oświaty, nauki i sportu Litwy Algirdas Monkevičius. „W tej sprawie decyzje powinny pewnie niedługo zapaść. Rozumiem, że wdrożenie i wprowadzenie tego to kwestia jakichś dwóch lat cyklu przygotowawczego. Bardzo liczymy, że te decyzje zapadną, że będzie przyjazny do tego klimat polityczny, bo w istocie dobra znajomość języka polskiego to także wyższy poziom kształcenia w ogóle młodzieży polskiej mieszkającej na Litwie” – powiedział dziennikarzom poseł Rafał Grupiński.

W rozmowach dwustronnych poruszony został również temat podręczników dla szkół polskich na Litwie. Minister oświaty Litwy poinformował, że obecnie przygotowywany jest podręcznik dla pierwszej klasy. 

„Polskie szkoły na Litwie potrzebują nowych, nowoczesnych podręczników, bo te, które są, naruszył już ząb czasu. Wymaga to więc nowych opracowań i w tej sprawie prace są już bardzo zaawansowane. Podręcznik dla klas pierwszych jest już gotowy. Musimy przygotowywać podręczniki na następne lata i tutaj przychylne stanowisko pana ministra jest niezwykle ważne” – powiedział Grupiński.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP poinformował, że odtąd kontakty z Komitetem Oświaty i Nauki litewskiego sejmu mają być stałe: „Umówiliśmy się na współpracę naszych komisji. Będziemy w kontakcie z polską ambasadą, żeby wiedzieć, w czym możemy pomóc”. 

Strona litewska zgłosiła też potrzebę nawiązania kontaktów pomiędzy środowiskami akademickimi Polski i Litwy, wymiany naukowej. „Rozmawialiśmy z ministrem i na Uniwersytecie Wileńskim o kwestii wymiany naukowej. Tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia, bo mało jest wspólnych projektów naukowych – tu też powinniśmy przełamać pewne bariery, bo każda współpraca jest pożyteczna i budująca” – dodał poseł Rafał Grupiński. Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina