Polka Edyta Tamošiūnaitė - wicemerem Wilna!


Edyta Tamošiūnaitė, fot. wilnoteka.lt
Na środowym posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Wilna wybrano nowego wicemera. Stanowisko to obejmie przedstawicielka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin Edyta Tamošiūnaitė. W głosowaniu oddano 42 głosy za E. Tamošiūnaitė, 5 było przeciw, jeden głos okazał się nieważny. Już po raz trzeci w najnowszych dziejach Wilna Polak zostaje wicemerem stolicy Litwy - poprzednio stanowisko to zajmowali Artur Ludkowski i Jarosław Kamiński.
Edyta Tamošiūnaitė ma przejąć sprawy edukacji i energetyki, które od początku tej kadencji były domeną konserwatysty Valdasa Benkunskasa.

Edyta Tamošiūnaitė jest radną stołecznego samorządu, należy do Komitetu Kultury, Oświaty i Sportu. W latach 2013-2015 była wiceministrem oświaty i nauki Litwy, ma też doświadczenie pracy w Administracji Samorządu Miasta Wilna.

"Wśród prac, którym chcę poświęcić czas, jest kwestia obrzeży Wilna. Chociaż być może to nie jest dziedzina, którą bezpośrednio będę się zajmować, ale zarówno mnie, jak i wielu z nas bardzo zależy na tym, żeby obrzeża Wilna stawały się coraz piękniejsze. Ważne też jest, by ludzie odzyskiwali swoja własność (ziemię); żeby była ulepszana infrastruktura oświaty" - odpowiadając na pytania samorządowców przed głosowaniem, mówiła Edyta Tamošiūnaitė.

"Pośród problemów bliskich mi osobiście chciałabym wymienić problem szkolnictwa dzieci specjalnej troski. Zresztą, kiedy pracowałam w Misterstwie Oświaty i Nauki, też zajmowałam się właśnie tą dziedziną. Można odnieść wrażenie, że zwykle traktuje się tę dziedzinę po macoszemu. Uważam, że wymaga ona większej uwagi. Należałoby szukać rozwiązań problemów nuczycieli wspomagających, drugich nauczycieli. Wiem, że jest stowarzyszenie rodziców wychowujących dzieci autystyczne, dzieci z zespołem Downa. Oni mają nieskończenie dużo problemów. W 2011 roku została anulowana ustawa dotycząca szkolnictwa specjalnego, została ona wcielona do ustawy o szkolnictwie, a dzieci specjalnej troski i ich rodzice zostali na uboczu. Dlatego też uważam, że musimy wrócić do tematu i przyjrzeć się problemom szkolnictwa specjalnego" - powiedziała E. Tamošiūnaitė.

Na podstawie: vilnius.lt 

Komentarze

#1 Nic tylko się cieszyć. Pani

Nic tylko się cieszyć. Pani Edyta jako praktyk posiadający również niemałe doświadczenie na stanowiskach samorządowych i państwowych będzie zdecydowaniem lepszym merem niż nieopierzony i skompromitowany Benkunskas w dziedzinie edukacji. A znając naszych wszystkich działaczy to także uczciwością i ciężką pracą pobije na głowę poprzedników, którzy chcieli się tylko ładnie prezentować przed telewizyjnymi kamerami. Prawda jest taka, że im bliżej wyborów tym bardziej inne grupy polityczne potrzebują Akcji.... Tak naszej Akcji! Potrzebują ludzi, którzy ruszą z miejsca stolicę i wyniosą zarządzanie i organizację do poziomu rejonu wileńskiego, gdzie bardzo dobrze radzą sobie nasi samorządowcy, którzy często stawiani są za wzór

#2 AWPL-ZCHR notuje więcej

AWPL-ZCHR notuje więcej spektakularnych sukcesów. Oto Tadeusz Andrzejewski został zatwierdzony jako członek Komitetu Regionów - to organ doradczy UE złożony z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Tadeusz Andrzejewski już wziął udział w sesji Komitetu Regionów.

#3 Zgodnie z decyzją Rady

Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR ugrupowanie na razie nie wchodzi w oficjalną koalicję rządzącą stolicy. Mer Šimašius oficjalnie zaprosił do tworzenia nowej koalicji AWPL-ZChR, socjaldemokratów i „Porządek i Sprawiedliwość”. Edyta Tamošiūnaitė zdecydowaną przewagą głosów została wybrana opozycyjnym wicemerem Wilna.

#4 Gratulacje dla Pani wicemer!

Gratulacje dla Pani wicemer! Życzę wszelkiego powodzenia w tej odpowiedzialnej misji. Sprawy oświatowe wreszcie doczekały się kompetentnego nadzoru. Po fatalnym czasie niszczycielskich działań zaślepionego partyjniaka nacjonalisty Benskakusa, teraz możemy oczekiwać normalności i profesjonalizmu.

#5 Edukacja w naszych rękach!

Edukacja w naszych rękach! Potężny sukces i lewy sierpowy w mordę antypolskich działaczy

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.