Półkolonie „Wakacje w mieście”


Mat. prom. organizatorów
Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza na półkolonie „Wakacje w mieście”, które odbędą się 22-26 lipca, 29 lipca–2 sierpnia i 5–9 sierpnia 2024 r.Wiek uczestników: dzieci urodzone od 01-01 2014 r. do 31-12-2017 r.
Termin rejestracji: 27 czerwca 2024 r. godz. 18:30
Miejsce rejestracji: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala koncertowa.

Organizatorzy zachęcają do przybycia na miejsce rejestracji w wyżej wymienionym dniu i godzinie. Zapisy będą rozpoczynać się o godzinie 18:30 i będą trwać do wyczerpania miejsc.

Podczas rejestracji rodzic lub opiekun dziecka będzie zobowiązany do:

 • Podpisania umowy
 • Przedstawienia dowodu osobistego dziecka
 • Przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dziecka
 • Dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 80 EUR (gotówką lub przelewem bankowym).

Dodatkowe informacje:

 • Jeden rodzic/opiekun może zapisać maksymalnie troje dzieci na półkolonie, pod warunkiem, że są one rodzeństwem.
 • Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie półkolonii.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

Program półkolonii „Wakacje w mieście”
I turnus
22 lipca 2024 r.

 • 08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.
 • 9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.
 • 10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.
 • 09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.
 • 11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.
 • 12:00 – obiad I, II gr.
 • 12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.
 • 13:15 – obiad III, VI gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

23lipca 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 śniadanie
 • 9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.
 • 09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.
 • 10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 11:00 - wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 - program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.
 • 12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.
 • 12:30 - wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.
 • 14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.
 • 16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.
 • 16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

24 lipca 2024 r. 

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.
 • 10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach III, IV gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – obiad III, IV gr.
 • 14:30 – obiad I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

25 lipca 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach I, II gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach I, II gr.
 • 10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP I, II gr.
 • 13:00 – obiad I, II gr.
 • 13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  
 • 14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.
 • 15:00 – obiad III, IV gr.
 • 16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

26 lipca 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.
 • 09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.
 • 10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.
 • 10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.
 • 11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.
 • 12:00 – obiad III, IV gr.
 • 12:30 – obiad I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.
 • 13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.
 • 15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.
 • 17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

II turnus
29 lipca 2024 r.

 • 08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.
 • 9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.
 • 10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.
 • 09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.
 • 11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.
 • 12:00 – obiad I, II gr.
 • 12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.
 • 13:15 – obiad III, VI gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

30 lipca 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 śniadanie
 • 9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.
 • 09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.
 • 10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 11:00 - wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 - program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.
 • 12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.
 • 12:30 - wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.
 • 14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.
 • 16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.
 • 16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

31 lipca 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.
 • 10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach III, IV gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – obiad III, IV gr.
 • 14:30 – obiad I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

1 sierpnia 2024 r. 

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach I, II gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach I, II gr.
 • 10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP I, II gr.
 • 13:00 – obiad I, II gr.
 • 13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  
 • 14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.
 • 15:00 – obiad III, IV gr.
 • 16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

2 sierpnia 2024 r. 

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.
 • 09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.
 • 10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.
 • 10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.
 • 11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.
 • 12:00 – obiad III, IV gr.
 • 12:30 – obiad I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.
 • 13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.
 • 15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.
 • 17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

III turnus
5 sierpnia 2024 r. 

 • 08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.
 • 9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.
 • 10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.
 • 09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.
 • 11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.
 • 11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.
 • 12:00 – obiad I, II gr.
 • 12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.
 • 13:15 – obiad III, VI gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

6 sierpnia 2024 r. 

 • 8:30 – 9:00 śniadanie
 • 9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.
 • 09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.
 • 10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.
 • 11:00 - wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – 12:30 - program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.
 • 11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.
 • 12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.
 • 12:30 - wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.
 • 14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.
 • 14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.
 • 16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.
 • 16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

7 sierpnia 2024

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.
 • 10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego Wilii III, IV gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym Wilii III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego Wilii do DKP III, IV gr.
 • 13:00 – obiad III, IV gr.
 • 14:30 – obiad I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.
 • 15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

8 sierpnia 2024 r. 

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.
 • 9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego Wilii I, II gr.
 • 10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym Wilii I, II gr.
 • 10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.
 • 12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego Wilii do DKP I, II gr.
 • 13:00 – obiad I, II gr.
 • 13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  
 • 14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.
 • 15:00 – obiad III, IV gr.
 • 16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.
 • 17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

9 sierpnia 2024 r.

 • 8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.
 • 09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.
 • 09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.
 • 10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.
 • 10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.
 • 11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.
 • 12:00 – obiad III, IV gr.
 • 12:30 – obiad I, II gr.
 • 13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.
 • 13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.
 • 14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.
 • 15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.
 • 16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.
 • 15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.
 • 17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w razie potrzeby.

Projekt dofinansowany przez samorząd miasta Wilna.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków MInistra Edukacji i Nauki.

Partner: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.

Organizator: Dom Kultury Polskiej Wilnie.

Półkolonie „Wakacje w mieście”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
22-26 lipca, 29 lipca–2 sierpnia i 5–9 sierpnia 2024 r.

Data: 
22.07.2024 - 08:30 - 09.08.2024 - 18:00