Poloniści odebrali dyplomy ukończenia UWW


Absolwenci polonistyki/ fot. E. Iwaszko
W Wileńskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (UWW) we czwartek odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na kierunkach filologicznych. Wśród absolwentów byli studenci, którzy ukończyli studia polonistyczne: Anna Waluk, Ludmiła Staniewicz i Dariusz Rudzianiec.
 
 


Tegoroczne zakończenie roku akademickiego na UWW jest szczególne. Absolwenci filologii, w tym też filologii polskiej, rozpoczynali studia na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, a ukończyli Akademię Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Jest to nowy ośrodek akademicki powołany w wyniku połączenia trzech uczelni: Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego i Uniwersytetu im. Aleksandra Stulginskisa. Wśród tegorocznych absolwentów jest ponad 40 studentów z Chin, którzy ukończyli studia na kierunkach: filologia angielska, sztuki wizualne, pedagogika muzyczna. 

W końcu maja br. w Akademii Oświaty oficjalnie zainaugurowana została działalność Centrum Języka Polskiego i Kultury. Kadra pedagogiczna dla szkół polskich na Litwie będzie kształcona w tej uczelni. Centrum mieści się w budynku uczelni przy ul. Ševčenkos 31.

„To jest zwycięstwo całej społeczności polskiej, naszej ambasady, pana posła Narkiewicza, posłów, którzy się tym zajmowali w parlamencie litewskim. Bardzo się cieszę, że udało się to rozwiązać. Kształcenie nauczycieli, oczywiście, powinno być w Wilnie” – powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Na pytanie, jak ogólnie ocenia znajomość języka polskiego wśród Polaków mieszkających na Litwie, ambasador Urszula Doroszewska odpowiedziała: „Wiemy, że jest różnie, czasem zostają jeszcze takie piękne regionalizmy, archaizmy, które bardzo nas cieszą, często jest to wypierane przez język bardzo współczesny, często jest kłopot w prawidłowym mówieniu po polsku bez wpływu języka rosyjskiego. To świadczy o tym, że rola nauczyciela jest naprawdę ogromna, rola mediów jest ogromna”.

Tegoroczna grupa absolwentów polonistyki jest nieliczna. Dyplomy zostały wręczone trzem polonistom: Annie Waluk, Ludmile Staniewicz i Dariuszowi Rudziańcowi.

„To jest szczególne zakończenie roku akademickiego, zwłaszcza dla Uniwersytetu Witolda Wielkiego, bo w żadnej promocji nie miał jeszcze polonistów. Natomiast dla nas – polonistyki – to, jak co roku rok szczególny, bo żegnamy się z kolejną grupą. To nie jest liczna grupa. Żegnamy się ze studentami, z którym wiele przeżyliśmy, wiele pracowaliśmy razem, myśleliśmy, zastanawialiśmy się, wiele było dialogu, zwiedzania, wyjazdów. Dla nas więc zawsze jest szczególny rok i zawsze szczególny dzień, kiedy się żegnamy” – powiedziała Wilnotece doc. dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Kierownik polonistyki przyznaje, że trzy osoby to niewiele, serdecznie zaprasza młodzież do podjęcia studiów. „10 osób, to jest minimum, które w tym roku chcielibyśmy mieć. Pamiętamy grupy, kiedy 15 osób było normą, pamiętamy też, kiedy dochodziło do 40. To były dawne czasy, może wrócą” – powiedziała doc. dr Henryka Sokołowska. Dodała, że uczelnia chętnie przyjęłaby studentów z Białorusi, Łotwy, Ukrainy.

Tegoroczni absolwenci polonistyki z większą lub mniejszą determinacją podchodzą do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że ukończyli wyjątkową uczelnię, która swoim studentom daje solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

„Studia polonistyczne to nie są studia, jak wszędzie. Studenci i wykładowcy są jedną wielką rodziną. Wychodzę, oczywiście, z wielkim bagażem wiedzy, ale studia – to też wspólne podróże, wycieczki, projekty, wszystko robiliśmy razem. Mam mieszane uczucia. Jestem szczęśliwa, że to już koniec studiów, jest mi jednak smutno, że muszę opuścić mury uczelni. Zabieram ze sobą wspomnienia. Miałam wspaniałych wykładowców i tu poznałam wielu przyjaciół” – powiedziała Anna Waluk, tegoroczna absolwentka polonistyki.

Dariusz Rudzianiec na razie się nie zdecydował, czy rozpocznie pracę w szkole: „Czas pokaże, czy będą potrzebowali nauczycieli. Mamy w szkołach mocnych polonistów. Czy one zechcą zatrudnić mnie w charakterze nauczyciela języka polskiego… sam niedawno byłem uczniem”.

Ludmiła Staniewicz o podjęciu pracy w zawodzie pomyśli później, a na razie spieszy do Anglii do wnuka. Studia polonistyczne na tej uczelni podejmowała dwukrotnie. Przed dwudziestu laty po raz pierwszy. Na czwartym roku zrezygnowała ze względu na urodzenie się córki. „Wszystkie sprawy należy doprowadzać do końca. Po latach, ale mam ten dyplom” – powiedziała świeżo upieczona absolwentka uczelni.

1 czerwca w ogólnolitewskim systemie Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Litwy (LAMA BPO) ruszyła rekrutacja na studia, a więc również do Wileńskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Polonistyka zaprasza.Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina