Polonistyka na LUE będzie!


Litewski Uniwersytet Edukologiczny, fot. wilnoteka.lt
Rekrutacja studentów na polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym zostanie wznowiona. Poinformował o tym poseł na Sejm Litwy Jarosław Narkiewicz. Takie zapewnienie uzyskał od przewodniczącego sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijusa Jovaišy i minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskienė."Jest to wynik szerokiej interwencji na różnych szczeblach przedstawicieli AWPL-ZChR, Macierzy Szkolnej oraz ZPL, którzy czynami czuwają nad oświatą polską na Litwie... Operatywnie udaremniono podstępną próbę likwidacji polonistyki. Pretekstem do tego miała służyć decyzja Rady Uniwersytetu Wileńskiego w skład której wchodzi znany działacz - Polak, który podobno i był tego inicjatorem... Zamiar polegał na tym, aby kosztem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym, likwidując je, zostawić słabo funkcjonujący kierunek polonistyczny TYLKO na UW... To była kolejna próba osłabienia możliwości oświaty polskiej "rękoma Polaka" w imię zaspokojenia własnych ambicji, a może nawet indywidualnych korzyści, przy tym samym publicznie oskarżyć przedstawicieli społeczności polskiej, którzy faktycznie bronią sprawy polskie... Tu pasuje, jak się mówi "złodziej krzyczy - łap złodzieja". Więc - ABITURIENCI - studia polonistyczne na uniwersytecie pedagogicznym czekają na Was... tym bardziej, że Polska przeznaczyła na to dodatkowe stypendia"  - napisał Jarosław Narkiewicz na swoim profilu na Facebooku.

Jak wiadomo, jedynym Polakiem zasiadającym w Radzie Uniwersytetu Wileńskiego jest prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prezes Radia "Znad Wilii" Czesław Okińczyc

W rozmowie z Wilnoteką Jarosław Narkiewicz potwierdził, że rekrutacja na polonistykę na LUE zostanie wznowiona. W poniedziałek, 24 lipca ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji, a następnie zostanie ogłoszony II etap - wówczas będzie możliwość zgłoszenia się na studia polonistyczne. 

Jak poinformował Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", już teraz w rektoracie uczelni są podania od 10 kandydatów na ten kierunek: osoby, które planowały studia polonistyczne, ale nie zdążyły zarejestrować się w systemie LAMABPO zaczęły zwracać się z podaniami bezpośrednio do władz uczelni.

O tym, że rekrutacja na kierunek filologia polska ze specjalizacją nauczycielską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym została przerwana, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej tej uczelni poinformowało 17 lipca. Kierownictwo Centrum dowiedziało się nie od władz macierzystej uczelni, lecz od kandydatów na studia, którzy nie mogli się zarejestrować w międzyuczelnianym systemie rekrutacji LAMABPO. Dopiero wówczas okazało się, że na kilka dni przed zamknięciem systemu władze uczelni zdecydowały zamknąć 12 kierunków studiów, w tym polonistykę.

19 lipca o prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski i posłanka AWPL-ZChR Rita Tamašunienė spotkali się z szefową resortu edukacji, żeby wyjaśnić powody zamknięcia rekrutacji na polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Minister powiedziała wówczas, że polonistyka jest na Uniwersytecie Wileńskim i to w zupełności wystarczy do zapewnienia potrzeb polskich szkół. 

Józef Kwiatkowski z takim stanowiskiem się nie zgadza. "Macierz Szkolna" przeprowadziła szczegółową analizę stanu kadry pedagogicznej szkół polskich na Litwie. Wynika z niej, że już teraz w szkołach polskich brakuje nauczycieli, a z biegiem czasu problem będzie się pogłębiał. Pisaliśmy o tym tutaj. Wiosną br. Józef Kwiatkowski spotkał się z rektorem LUE i przedstawił mu konkretne propozycje rozwiązania problemu kadry dla polskich szkół.

Na podstawie: inf.wł. 

Komentarze

#1 Została wznowiona dzięki

Została wznowiona dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom naszych przedstawicieli w ZPL i polskiej partii, które były na tyle skuteczne, że już po kilku dniach mamy wznowienie rekrutacji. Zaznaczyć trzeba, że jest to kolejne działanie „podrzucone”, które ma wywołać popłoch. Uderzono w stół, nożyce się otwarły – Okińczyc i Radczenko, którzy już dawno rozstali się z mianem działaczy na rzecz naszej mniejszości narodowej, a stali się dla wszystkich Madame Wasilewska – ochoczo zaatakowali polskie organizacje. Zapomnieli jednak, że oni nie zrobili ani jednej rzeczy, którą mogą się pochwalić i zapisać po stronie korzyści dla polskiej społeczności. Nieustanne atakowanie polskich organizacji jasno pokazuje komu służą. Na pewno nie Polsce i nie Polakom.

#2 Narkiewicz powiedział prawdę

Narkiewicz powiedział prawdę o Okińczycu i jego niecnych działaniach, bo jak wiadomo jest on jedynym Polakiem zasiadającym w Radzie Uniwersytetu Wileńskiego i sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy: "Jest to wynik szerokiej interwencji na różnych szczeblach przedstawicieli AWPL-ZChR, Macierzy Szkolnej oraz ZPL, którzy czynami czuwają nad oświatą polską na Litwie... Operatywnie udaremniono podstępną próbę likwidacji polonistyki. Pretekstem do tego miała służyć decyzja Rady Uniwersytetu Wileńskiego w skład której wchodzi znany działacz - Polak, który podobno i był tego inicjatorem... Zamiar polegał na tym, aby kosztem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym, likwidując je, zostawić słabo funkcjonujący kierunek polonistyczny TYLKO na UW... To była kolejna próba osłabienia możliwości oświaty polskiej "rękoma Polaka" w imię zaspokojenia własnych ambicji, a może nawet indywidualnych korzyści, przy tym samym publicznie oskarżyć przedstawicieli społeczności polskiej, którzy faktycznie bronią sprawy polskie... Tu pasuje, jak się mówi "złodziej krzyczy - łap złodzieja". Więc - ABITURIENCI - studia polonistyczne na uniwersytecie pedagogicznym czekają na Was... tym bardziej, że Polska przeznaczyła na to dodatkowe stypendia"

#3 Czesio sobie od czasu do

Czesio sobie od czasu do czasu walnie moraliatorski tekst i taka jego robota. Udać, że coś się robi, że jest się takim mądrym a tak na prawdę to cwaniaczek "mądry po szkodzie". Kiedy lietuvisi wyskoczyli z zamknięciem kierunku "obudził się" Okińczyc ze swoimi radami. Pani Okińczyc tylko z grzeczności nie napiszę, gdzie pan sobie może te rady wsadzić (jak nie sobie to Aleksandrowi lub Antoniemu Radčenko)... Dzięki tym, których chcecie zniszczyć polonistyka dalej będzie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.