Polonusi ze Stanów - Polakom na Litwie


Fot. aukcja-allegro.w8w.pl
Polonia w Nowym Jorku nie zapomina o swoich rodakach na Litwie. Zorganizowała aukcję, na której sprzedawano obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki i fotografie autorstwa polskich artystów.
W niedzielny wieczór, z inicjatywy Avy Polanski-Bąk z Fundacji Rodziny Bąków, w siedzibie polskiego konsulatu w Nowym Jorku pod młotek poszły dzieła między innymi Jacka Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, Teofila Ociepki, Czesława Rzepińskiego, Janusza Kapusty. Licytowano także biżuterię.

Kilka z wystawionych dzieł okazało się dla zgromadzonych zbyt drogich. Najwyższe ceny uzyskały prace: Rafała Olbińskiego - 4,2 tys. dolarów, Władysława Chmielińskiego - 3 tys. dolarów i Stanisława Młodożeńca - 2,5 tys. dolarów.

Prezes fundacji Adam Bąk, dziękując zebranym za udział w aukcji, podkreślił, że ważniejsza niż pieniądze jest pamięć o ludziach, którzy je otrzymają. Wspomniał swoją podróż na Litwę. "Zauważyłem tam to, czego nie dostrzegłem nawet w Polsce: potęgę Rzeczpospolitej" - wyznał. Komplementował patriotyzm mieszkających na Litwie Polaków i apelował, aby pomagać tym, którzy żyją w nieporównanie gorszych warunkach niż Polonia w Ameryce.

"Część pieniędzy zostanie przekazana na pierwsze na Litwie hospicjum, utworzone przez polskie zakonnice ze zgromadzenia pod wezwaniem Ojca Sopoćki w Wilnie, prowadzone przez siostrę Michaelę. Resztę otrzyma Związek Polaków na Litwie i organizacja Samostanowienie" - poinformowała wiceprezes fundacji Ava Polanski-Bąk.

Ava Polanski-Bąk zaznaczyła, prace wystawione na aukcji pochodzą ze zbiorów fundacji, od żony Rafała Olbińskiego, Marioli, która przekazała obrazy swojej nieżyjącej już matki Mirosławy Markowicz, oraz z darowizn artystów.

Fundacja Adama Bąka działa od 2008 roku. Przyznaje między innymi stypendia Polakom z Polski, którzy chcą studiować na prestiżowych uniwersytetach w USA, oraz Amerykanom polskiego pochodzenia mającym wysoką średnią ocen, a jednocześnie angażującym się społecznie na rzecz środowiska polonijnego. Sponsoruje też młodych Polaków z Litwy, by mogli uczyć się w Polsce. Wspiera również naukowców.

Innym sektorem działalności fundacji jest pomoc polskim hospicjom i domom dziecka. Fundacja gromadzi także fundusze dla ofiar kataklizmów w Polsce. Dzięki przeprowadzonym aukcjom przesłała łącznie diecezji w Sandomierzu ponad 34 tys. dolarów dla ubiegłorocznych powodzian.

Finansowe wyniki niedzielnej aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości po obliczeniu dochodów ze sprzedaży biżuterii.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii"

Komentarze

#1 Bardzo potrzebna pilna pomoc

Bardzo potrzebna pilna pomoc w formie listów Polonii do Kongresu, do władz Litwy w obronie polskich szkół i przedszkoli, praw Rodaków na Lt.
Bardzo potrzebna pilna pomoc w formie manifestacji i wieców w obronie polskiej oświaty i rdzennej ludności polskiej na LT.
Pomóżcie, wasza zdecydowana reakcja może ocalić naród i kulturę Wileńszczyzny.

#2 U mnie w Texasie Polonia nie

U mnie w Texasie Polonia nie jest duza. Jest coprawda cholernie bogata ale my pomagamy bardziej potrzebujacym.

#3 Na Litwie zauważył potęgę

Na Litwie zauważył potęgę Rzeczpospolitej! Litwini, czemu on widzi a wy nie? Przejrzyjcie na oczy wreszcie i wbijcie sobie do głów! Tu jest potęga Rzeczpospolitej i BASTA!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.